Novosti


11. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 29. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09, 12/13 i 4/18) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 29. OŽUJKA 2018. GODINE (ČETVRTAK)

U 18,00  SATI

 

 D N E V N I     R E D

1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji za 2017. godinu

2. a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

    b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća

Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

5. a) Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Fijolica Novi Vinodolski

    b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Fijolica

6. a) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

    b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine u 2017. godini

8. Prijedlog Izmjena Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu

10. Imovinsko pravni

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić, v.r.


Poziv – 11. sjednica

Skip to content