Novosti


15. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Novog Vinodolskog

10. veljače 2006. godine održana je 15. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski na kojoj je utvrđen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja kampa Kozica za javnu raspravu. Javna rasprava objavljena je od strane Upravnog odjela u Novom Listu. Prijedlog plana bit će na uvidu 30 dana, 8 dana od dana objave.

Umjesto zaključka: Novljanska čitaonica i knjižnica danas i njezina razvojna koncepcija

Danas kao i nekad Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski je bogat izvor informacija. Protok aktualne dnevne informacije najintenzivniji je u čitaonici koja je ujedno i najfrekventniji dio knjižnice. Izuzev osnovne knjižnične djelatnosti, Narodna čitaonica i knjižnica predstavlja glavnu kulturnu instituciju u našem mjestu. Njezina prvotna funkcija okupljanja širih društvenih masa i danas je zadržana. Osim toga , njeni članovi dolaze da bi, nadahnuti kulturnom navikom čitanja, posudili knjige iz beletristike i drugih područja. Danas njena značajna uloga prelazi okvire onih uobičajenih djelatnosti, što se očituje u održavanju brojnih književnih večeri, izložaba, koncerata i dr. Također, prisutna je izdavačka djelatnost (u rujnu ove godine izdan je četvrti po redu “Novljanski zbornih”; nemali broj domicilnih pjesnika i prozaista objavili su i promovirali svoje radove u Narodnoj čitaonici i knjižnici);. Izdavačka djelatnost Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski jedan je od najznačajnijih vidova njene aktivnosti.

Knjižnica danas ima fond kojeg čini oko 16 000 naslova. Također, broji oko 500 redovnih članova, što se u ljetnim mjesecima udvostručuje. Izuzetno smo zadovoljni ugledom koji ova knjižnica uživa u svojoj lokalnoj sredini, što se na prvi pogled vidi po posjećenosti korisnika.

Obzirom na specifičnost sredine, orijentiranost Novog Vinodolskog prema turizmu kao osnovnoj privrednoj grani, posebice privlačenju stranih turista, knjižnica će se u svojim razvojnim planovima usmjeriti na:
· izgradnju zbirke turističkih vodiča Hrvatske i okolnih zemalja
· izgradnju zbirke beletristike na stranim jezicima
· nabavku nekoliko naslova inozemnih tjednika, prema potrebi, naročito u ljetnim mjesecima
· uvođenje Internet usluge za korisnike za što postoji velik interes, osobito za elektroničku poštu
· izgradnju zbirke lokalnih informacija (glasila lokalne samouprave, prospekti, reklame ugostiteljskih i dr. sadržaja itd.);
· izgradnju zavičajne zbirke.
Prioritetni zadatak je informatizacija poslovanja što podrazumijeva nabavku odgovarajućeg računalnog programa kako bi se osuvremenilo knjižničko poslovanje u skladu s praksom modernih javnih knjižnica.

Realizacijom planiranih zadataka Narodna čitaonica i knjižnica učvrstila bi svoj status itekako potrebne i djelotvorne kulturne institucije, kojom se Novi Vinodolski opravdano ponosi!

POPIS LITERATURE:
Spomen knjiga Narodne čitaonice Novi Vinodolski, Posebno izdanje, Novi Vinodolski, 1984.
Novljanski zbornik – knjiga III, Narodna čitaonica I knjižnica Novi Vinodolski, 1985.
Zapisnici Narodne čitaonice Novi Vinodolski knj. I, II I III (razdoblje od 27.ožujka 1845. do 21. kolovoza 1955.);, rukopisi su pohranjeni u Narodnom muzeju i galeriji u Novom Vinodolskom
Zapisnici Narodne čitaonice Novi Vinodolski (od 1955. dokumentacijski materijal Narodne čitaonice Novi Vinodolski);

Ravnatelj Narodne čitaonice i knjižnice
Barbara Kalanj, prof.

Skip to content