Novosti


17. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

20.  PROSINCA  2010. GODINE (PONEDJELJAK)

 u  10,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

Programi razvoja poslovnih zona

Programe razvoja Poslovne zone Zapad i Poslovne zone Kargač izradila je tvrtka Project Management Consulting iz Rijeke. Oni čine analizu gospodarske opravdanosti, a obuhvaćaju prostorne, urbanističke, razvojne, gospodarske i druge preduvjete za razvoj poslovnih zona. Cilj ovih dokumenata, kao i izgradnje poslovnih zona je sukladan i brži gospodarski razvitak grada, novo zapošljavanje i povećanje prihoda lokalnog gospodarstva, kojim se postiže povećanje kvalitete života.

U programima poslovnih zona preporučuje se poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti: prerada ribe, izrada i montaža PVC stolarije,. servis brodskih i vanbrodskih motora, održavanje i popravak plovila, sortiranje i pakiranje voća i povrća, skladištenje – hladnjača za voće i povrće, maloprodaja proizvoda za domaćinstvo, skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, skladišno – prodajni prostor metalne galanterije i željeznih proizvoda, trgovina na veliko, skladištenje, komunalne djelatnosti i servisno – uslužne djelatnosti.

Skip to content