Novosti


18. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

28.  SIJEČNJA  2011. GODINE (PETAK)

 u  10,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

Prostorno-planska dokumentacija

Prostorno-planskom dokumentacijom (urbanističkim planovima uređenja koji su u izradi); utvrđuju se osnovni urbanističko-tehnički uvjeti uređenja, što pretpostavlja utvrđeni postotak izgrađenosti, građevinski pravac, zelene površine unutar svake novoformirane čestice, mjesto priključenja na javni put. Urbanističke planove uređenja izrađuje tvrtka Geoprojekt d.d., PJ Kvarner, Rijeka i za iste je završena prethodna rasprava. U narednom razdoblju Planovi će biti na javnoj raspravi tijekom koje će svi zainteresirani moći izvršiti uvid, te dati svoje primjedbe i prijedloge.

Skip to content