Novosti


19. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

17.  VELJAČE  2011.  GODINE (ČETVRTAK)

 u  10,00  SATI

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, usklađen sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom, utvrđen na sjednici Poglavarstva Grada Novi Vinodolski 27. 10. 2005. godine, dostavljen je na izdavanje mišljenja i suglasnosti: Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica sukladno odredbi članka 24. Zakona o prostornom uređenju, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, Rijeka, temeljem istog Zakona, Ministarstvu unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, temeljem odredbi članka 12. Zakona o zaštiti od požara, Ministarstvu kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, temeljem odredbe članka 56. Zakona o zaštiti kulturnih dobara, te Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, temeljem odredbi članka 17. stav 3. Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Skip to content