Novosti


2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

DONESENA ODLUKA O IZRADI UPU-A MUROSKVA ZA LUKU OTVORENU ZA JAVNI PROMET

 

gradsko vijece1

Gradsko vijeće  Grada Novog Vinodolskog na drugoj sjednici u ovom mandatu, održanoj 22. srpnja, prihvatilo je većinom glasova Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2012. godinu, koji je ostvaren  u iznosu od 32.186.191,61 kunu ili 81,81 posto od plana. Izvještaj je obrazložio pročelnik za financije Zoran Tomić, koji je, između ostalog, naglasio  kako tijekom 2012. godine nisu poduzimane mjere zaduživanja niti je došlo do korištenja proračunske zalihe. Protiv izvještaja glasovala su četiri vijećnika oporbenog SDP-a, čija je vijećnica Tonica Radić navela niz primjedbi.

oleg but2

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao Neven Pavelić, predsjednik Vijeća, donijelo je zaključak kojim daje pozitivno mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko – goranske županije, uz uvjet da se površine poslovne namjene za Grad Novi Vinodolski povećaju na 55 hektara. Prostorno – plansku dokumentaciju obrazložio je gradonačelnik Oleg Butković. Vijeće je prihvatilo nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU31, za što je u Grad došlo pismo namjere stranog investitora inozemne tvrtke Mittan Handels, koja je zainteresirana za gradnju manje marine na tom području. Gradonačelnik je obrazložio da Grad mora stvoriti preduvjete, odnosno donijeti UPU toga područja, a Županijska lučka uprava je ta koja će odobravati koncesiju. Tu je nužna suradnja Grada i lučke uprave – naglasio je gradonačelnik. Podršku tome projektu dala je i Primorsko – goranska županija, a planom će se odrediti lokacije i broj vezova za privez brodica na planiranom dijelu luke otvorene  za javni promet u uvali Muroskva, s na kopnenom dijelu utvrdit će se mogućnosti osmišljavanja  odgovarajuće druge ponude odnosno djelatnosti koje mogu biti od koristi za vlasnike brodica.

Gradsko vijeće je prihvatilo i nacrt odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, koje se odnose na ciljane izmjene vezane za dionicu koridora autoceste Novi Vinodolski – Senj i zahtjev Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za povećanje planiranog broja vezova  na lokaciji Muroskva u Novom Vinodolskom.

sdp oporba1

Četiri vijećnika SDP-a napustila su sjednicu Gradskog vijeća   kada nijem prihvaćen prijedlog Saše Đujića da se točka vezana za imenovanja komisija odgodi te prijedlozi komisija dopune i članovima oporbeNakon njihova odlaska prihvaćena su rješenja o imenovanju sljedećih komisija: Komisije za Statut i Poslovnik, Komisije za proračun i financije, Komisije za imenovanje ulica i trgova, Komisije za dodjelu priznanja, imenovani su članovi Socijalnog vijeća  te donesena Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja.

Vijeće je donijelo odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za razdoblje lipanj – prosinac 2013., prema kojoj HDZ koji ima devet vijećnika dobiva nešto više od 17 tisuća kuna plus 961 za pet zastupljenih vijećnica, SDP nešto više od sedam i pol tisuća kuna plus 191 kuna za zastupljenost jedne žene, a HSS i Vijećnik s liste grupe birača dobivaju po 1.900 kuna. Prihvaćena je i odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila jer se nitko nije javio na natječaj.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

 neven1

Vijećnik SDP-a Marko Sokolić pitao je gradonačelnika Olega Butkovića koje su trvtke kupile objekte Hotela novi d.d. u stečaju na postupku provedbe ovrhe na sudu Hotela Novi d.d. u stečaju, a gradonačelnik je odgovorio da ne zna koje su to tvrtke, već da informaciju o tome mogu vidjeti na oglasnoj ploči Općinskog suda u Crikvenici. Naglasio je da su svi objekti prodani osim dijela TN Povile zbbog određivanja granice pomorskog dobra. Ti hoteli su na najatraktivnijim lokacijama  i njihova obnova znači novi početak. Sokolića je zanimalo kada će biti postavlujena prometna signalizacija u Ulici Antona Mažuranića? Sašu Đujića, SDP, zanimalo je  koliko je Grad projekata kandidirao za sredstva iz europskih fondova i koliko je sredstava dobiveno, a Butković je odgovorio da je u bazi 46 projekata od kojih je šest gotovo sa kompletnom dokumentacijom i da će se 15. rujna kandidirati na natječaju za sredstva EU. To su uređenje Frankopanskog trga, infrastruktura u Poslovnoj zoni, zamjena javne rasvjete led rasvjetom, šetnica u parku Ivana mažuranića, vodifikacija Breza…

Marinko Buljat, HDZ, pitao je je li planirano uređenje ceste i mosta s Kalvarije do Mela, a ghradonačelnik je odgovorio da je to u perspektivi, a Tonicu Radić, SDP, zanimalo je da li praonica auta na Melu posluje legalno. Gradonačelnik je odgovorio da će se to ispitati.

Skip to content