Novosti


24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, održanoj 28. prosinca 2011. godine donesena je Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu. Odluka se može vidjeti u prilogu. Pokaznom vježbom u Dječjem vrtiću „Fijolica“završene aktivnosti u svibnju – mjesecu zaštite od požara Postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Vinodolski održala je pokaznu vježbu za djecu, odgajatelje i djelatnike Dječjeg vrtića “Fijolica”. U vježbi su prikazane osnovne vještine gašenja početnih požara sa priručnim sredstvima i sa sredstvima za gašenje sa kojima je opremljen Dječji vrtić. U razgovoru i druženjem sa djecom prenesena su im saznanja što činiti i kako se ponašati ako u njihovom okruženju dođe do požara. Na kraju vježbe sva djeca isprobala su takmičarsku opremu za djecu od 6 do 12 godina – vježba sa brentačama.

Skip to content