Novosti


24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, održanoj 28. prosinca 2011. godine donesena je Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine. Odluka se može vidjeti u prilogu.

Ova pokazna vježba bila je završna aktivnost u akciji „Svibanj- mjesec zaštite od požara“ koja se svake godine održava u pripremi za turističko požarnu sezonu. Tijekom proteklog mjeseca završen je osnovni tečaj za vatrogasce kojeg je sa uspjehom završilo 22 polaznika, održan je turnus osposobljavanja pučanstva za zaštitu od požara, DVD Novi Vinodolski bio je domaćin Županijskog vatrogasnog takmičenja djece i mladeži na kojem je sudjelovalo preko 700 učesnika, održan je sastanak sa svim relevantnim čimbenicima u provedbi posebnog programa Vlade RH za ljeto 2006, a izvršena je i smotra ljudstva i opreme sa kojom raspolaže operativna postrojba DVD-a Novi Vinodolski. Sve su aktivnosti bile usmjerene na preventivnoj djelatnosti kako bi što spremniji dočekali VRUĆE LJETO 2006.

Skip to content