Novosti


26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Na 26. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 1. lipnja 2012. prihvaćen je Zaključak o prihvaćenju Izvješća sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodiolskog za 2011. godinu.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko – goranske županije br. 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 26. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2012. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog prihvatilo je informaciju i Ivješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2011. godinu.

II

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog prihvatilo je Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/12-01/2

Urbroj: 2107/02-01-12-5

Novi Vinodolski, 01. lipnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić

Skip to content