Novosti


26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI VIJEĆNICI PITALI O POSJETI KLENOVICU MINISTRA DONČIĆA

Neslužbeni posjet Klenovici aktualnog ministra pomorstva, prometa i infarstrukture Siniše Hajdaš Dončića izazvao je na aktualnom satu Gradskog vijeća negodovanje vijećnika, budući da nitko od čelnika Grada o tome nije bio obavješten. Marinko Buljat, vijećnik HDZ-a i potpredsjednik Gradskog vijeća potaknuo je o tome raspravu, u kojoj su sudjelovali Neven Pavelić, predsjednik Gradskog vijeća, vijećnici HDZ-a Nenad Cvitković, Zoran Rubčić i Kazimir Janjić iz HNS-a.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, koja je održana 1. lipnja, najviše rasprave bilo je u sklopu vijećničkih pitanja, koju je potaknuo Marinko Buljat (HDZ), pitajući u kojem je svojstvu prije nekoliko dana posjetio Klenovicu ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, a da nitko od ljudi koji vode Grad o tome nije znao ništa. Je li ministar posjetio Klenovicu privatno, u stranačkom svojstvu ili kao ministar? Očito pozvao ga je netko tko sebe želi vidjeti kao gradonačelnika – konstatirao je Buljat i dodao kako bi bio red da se ministar javio gradonačelniku koji o njegovu posjetu nije znao ništa. – Dok je SDP u Gradu bio na vlasti tadašnji HDZ-ov ministar Petar Čobanković posjetio je Novi Vinodolski i družio se s ljudima i tadašnjim SDP-ovim gradonačelnikom. Klenovari su ovim posjetom začuđeni. To je ružno, licemjerno i sramotno da u Grad dođe jedan ministar, a lokalna vlast to ne zna – dodao je Buljat, pitajući tko je dočekao ministra i suradnike, tko ih je primio i s njim se uslikavao. Buljat je pitao i koji su to Klenovari dočekali ministra. Među njima nije bio Marijan Kalanj koji je puno napravio za Klenovicu i koji sudjeluje u projektu lukobrana. Kalanj je, kaže Buljat, poručio ministru Hajdaš Dončiću i pratnji kako ne želi doći ako nema gradonačelnika. Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić rekao je ako su SDP-ovci toliko zainteresirani za Klenovicu, trebali su biti na Gradskom vijeću kad se raspravlja o izmjenama DPU-a Centar Klenovice. – Sumnjam u njihovu iskrenost. Ministra je dočekala jedna grupacija ljudi iz SDP-a koji nemaju nikakve veze s Klenovicom i projektom lukobrana i koji nemaju pojma gdje je krma, a gdje prova. Siguran sam da je u posjetu bio Zlatko Komadina da bi se javio gradonačelniku i posjet odradio pošteno – kazao je Pavelić. Klenovar Nenad Cvitković (HDZ) kaže da su u pratnji ministra bila dva saborska zastupnika SDP-a i jedan lokalni čelnik te stranke. -Sudeći prema ministrovoj izjavi koju je prenio jedan portal “da je malo začuđen što Grad nije dublje involviran u projekt koji pruža perspektivu”, Cvitković misli da ministar očito nije bio informiran da u projektu zajednički sudjeluju ministarstvo, Primorsko – goranska županija i Grad Novi VInodolski. – Grad Novi Vinodolski treba službeno na to reagirati. Očito je počela predizborna kampanja. Mještani negoduju na izjavu ministra jer ona ne odgovara istini. Vijećnik HNS-a Kazimir Janjić smatra da je bitno tko je uložio sredstva, a ne tko se kim uslikava te da nije primjereno doći u nečiju kuću i ne javiti se. Isto to smatra i Zoran Rubčić (HDZ). Budući da na sjednici nije bio nazočan gradonačelnik, Igor Uremović, direktor KTD Vodovoda Žrnovnica i jedan od najbližih gradonačelnikovih suradnika, rekao je da mu nije jasno hodočašćenje po Klenovici, kad svi znaju koliko je gradonačelnik Oleg Butković, s Poglavarstvom i sada Kolegijem, učinio truda u lobiranje kod bivše Vlade RH da se dobiju sredstva za realizaciju projekta lukobrana i ribarske luke u Klenovici. – To je vrlo nisko da se netko kiti tuđim perjem. Ovakav pristup je nedopustiv. Za to su krivi lokalni političari, koji znaju kako stvari stoje – smatra Uremović. Neven Pavelić dodao je da se s ministrom moglo na razini Grada razgovarati o nizu projekta koji su već pripremljeni za realizaciju, a ne o onome projektu koji je u tijeku. – Ljudi znaju o čemu se ovdje radi, predizbornoj kampanji za gradonačelnika, kaže predsjednik Gradskog vijeća, aludirajući na SDP-ovog saborskog zastupnika koji je bio u pratnji ministra.

U sklopu vijećničkih pitanja, Kazimir Janjić pitao je kada će se piočeti realizirati projekt marine, a Zoran Rubčić zašto kasni završetak radova na kružnom toku? Za marinu je odgovorila pročelnica Vesna Mrzljak, da se očekuje da će u rujnu krenuti radovi na marini, a rokovi završetka kružnog toka su pomaknuti zbog radova na infrastrukturi koji su izvedeni na tom potezu, odgovorio je Igor Uremović, direktor KTD Vodovoda Žrnovnica.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice. Prihvaćeni su Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog 2012. godinu s jednim glasom protiv (HNS), Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. ( s jednim suzdržanim, HNS) i Prve izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012., što je obrazložio pročelnik za financije Zoran Tomić. Prihvaćeni su Izvješće sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2011. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog, koje je obrazložio Velibor Topolovec, tajnik DVD – a San Marino Novi Vinodolski. Gradsko vijeće donijelo je odluku o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti tvrtki Kabel d.o.o. iz Novog Vinodolskog, a donijelo je i Odluku izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objeka te Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila te blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i zauustavljanih vozila. Vijeće je donijelo i Nacrt Odluke o dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrasturkturu i vodne građevine te odlučivalo o imovinsko pravnim predmetima iz svoje nadležnosti.

Skip to content