Novosti


27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama DPU Marina sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova, čime se stvaraju uvjeti za izdavanje potvrde glavnog projekta i početak radova na novljanskoj marini.

GVI1VNovljanski gradonačelnik Oleg Butković, obrazlažući razloge za pristupanje  izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama DPU Marina, rekao je da je u postupku izdavanja građevinske dozvole odnosno potvrde glavnog projekta za marinu podloga bio Detaljni plan uređenja Marina i dodijeljena koncesija za marinu. Dobivena je lokacijska dozvola i izrađeni su svi glavni projekti, što je predano u Ministarstvo graditeljstva. Za izgradnju marine zatraženo je osam građevinskih dozvola, za sedam se dozvola mogla odmah izdati, a za osmu, dodao je gradonačelnik, trebalo je prići izmjenama DPU jer je glava primarnog lukobrana neznatno izlazila izvan lučkog područja i DPU-a Marina. GVI2VZa marinu je Gradu plaćen komunalni doprinos, a uskoro se očekuje izdavanje sedam građevinskih dozvola, dok će se osma izdati nakon što Županijska skupština Primorsko – goranske županije donese odluku o proširenju lučkog područja u Novom Vinodolskom. Inače, sve suglasnosti iz Ureda župana za marinu u Novom Vinodolskom su dobivene. Nakon toga Odluka o izmjenama i dopunama DPU Marina sa izmjenama i dopunama grafičkih dijelova je jednoglasno prihvaćena.

GVI3VGradsko vijeće, kojim je predsjedavao predsjednik Vijeća Neven Pavelić, prihvatilo je II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu prema kojima se proračun povećava sa 39.344.620 kuna na 39.774.620 kuna ili za 1,09 posto. Izmjene proračuna obrazložio je Zoran tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije, kazavši kako će ta sredstva biti utrošena u izmjenu stolarije na ambulanti Novog Vinodolskog, koja je u sklopu Doma zdravlja PGŽ. Vijeće je dalo prethodnu sugolasnost na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Fijolića. Također, donijelo je zaključak prema kojem se Skupštini Primorsko – goranske županije upućuje prijedlog da se za područje Grada Novog Viniodolskog za mrtvozornike imenuju liječnici Danijel Marčinko, Hrvoje Sokolić i Violeta Smolčić. MA1VVijeće je donijelo Odluku o autotaxi prijevozu, kojom se uređuje organizacija i način obavljanja autotaxi prijevoza na području Grada Novog Vinodolskog te odluke iz područja imovinsko – pravne problematike. Na aktualnom satu nije postavljeno ni jedno pitanje.


DOKUMENTI:
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski (xls; 55808Byte)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA DPU MARINA SA IZMJENAMA I DOPUNAMA GRAFIČKIH DIJELOVA (doc; 27648Byte)

Izmjene Statuta Dječjeg vrtića Fijolica (doc; 21504Byte)

ODLUKA O AUTOTAXI PRIJEVOZU (doc; 78848Byte)

Skip to content