Novosti


3. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 25. rujna 2017. godine

KLASA: 021-05/17-50/12

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 15. rujna 2017. godine

 Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća za dan

25. RUJNA 2017. GODINE (PONEDJELJAK) U 18,00  SATI

D N E V N I     R E D

  Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zagori 1 (UPU 20, T16)
  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
  4. Izvješće Komisije za izbor i imenovanje

a) Prijedlog Rješenja o izboru članova Socijalnog vijeća

b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Komisije za imenovanje ulica i trgova

c) Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog

      5. Imovinsko pravni

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

              Neven Pavelić v.r.

Poziv – 3. sjednica

Skip to content