Novosti


3 tisuće eura za sufinanciranje programa pomoći u kući u 2023. godini

Primorsko – goranska županija podupire rad udruga za pomoć u kući na području Županije,  pa tako i novljansku udrugu kojoj je iz Proračuna za 2023. godinu osigurala 3000 EUR.

Sredstva su namijenjena za troškove djelatnika licenciranog pružatelja usluge, a razliku financira Grad Novi Vinodolski iz vlastitog proračuna.

Usluga pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama Grada Novog Vinodolskog lani je obilježila 15 godina svoga postojanja. Program je sa svojim djelovanjem započeo 1. studenoga 2006. godine i to u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih. Program je obuhvaćao oko 150 korisnika na području cijeloga grada, o kojima se brinulo deset djelatnika.

Danas, Udruga broji pet djelatnika koji svakodnevno pomažu u obavljanju kućanskih poslova, poslova održavanja osobne higijene i ostalih svakodnevnih poslova za 40-ak korisnika, neki koriste usluge Pomoći u kući svaki dan, a neki jednom ili dva puta tjedno.

“Korisnici uglavnom traže čišćenje stana ili kuće, kosimo im okućnicu, cijepamo drva, kupujemo im namirnice i lijekove, rješavamo administraciju, vodimo ih u trgovinu i liječniku, imamo auto pa ih vozimo liječniku i u Crikvenicu i u Rijeku po potrebi. Mnogim korisnicima je bitno i da popričaju s nekim tako da uz posao i porazgovaramo s ljudima koji su u dobroj mjeri osamljeni, nemoćni i bolesni”, objašnjava voditeljica Pomoći u kući Ljerka Franković.

 

                         

Skip to content