Novosti


32. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, 13. veljače 2017. godine

KLASA: 021-05/17-50/11

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 6. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

13. VELJAČE 2017. GODINE (PONEDJELJAK) U 18,00  SATI

D N E V N I     R E D

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad

2. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T1³)

3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu

4. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

 5. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

6. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

7. Imovinsko pravni

 

                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                            Neven Pavelić v.r.

Skip to content