Novosti


4. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 26. listopada 2017. godine

KLASA: 021-05/17-50/13

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 20. listopada 2017. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća za dan

26. LISTOPADA 2017. GODINE (ČETVRTAK)

U 17,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

1. a) Informacija o projektu sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

b) Pismo namjere

c) Ugovor o suradnji

Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

 

2. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

3. a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu

b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

4. Donošenje Odluke o zamjenjivanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice za vrijeme privremene odsutnosti

5. Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje grada Novog Vinodolskog

6. Prijedlog za imenovanje suca porotnika

7. Imovinsko pravni

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                      Neven Pavelić v.r.

Poziv – 4. sjednica

Skip to content