Novosti


5. sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 23. studenog 2017. godine

KLASA: 021-05/17-50/14

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 16. studenog 2017. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća za dan

23. STUDENOG 2017. GODINE (ČETVRTAK)

U 11,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

1. Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

3. Prijedlog Odluke o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski

 

                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                        Neven Pavelić, v.r.

Poziv – 5. sjednica

Skip to content