Novosti


50 tisuća eura za kulturne programe i projekte s područja Grada Novog Vinodolskog

Kao i proteklih godina Grad Novi Vinodolski, udruge i ustanove iz područja kulture s područja Grada prijavljivali su svoje programe i projekte na Javni poziv Ministarstva kulture i medija. Ove godine je za aktivnosti na području Grada odobreno 50 tisuća eura.

Ministarstvo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu objavilo u rujnu 2022. godine, a rezultati poziva su objavljeni u ožujku 2023. godine.

Za izradu projektne dokumentacije koja je temelj za modernizaciju Narodnog muzeja i galerije  Ministarstvo je Gradu Novom odobrilo 15.900 eura. Krajnji cilj ovih projektnih aktivnosti je očuvanje Frankopanskog kaštela te stavljanja njegovog većeg dijela u funkciju kulture.

Za redovnu knjižničku djelatnost, Malu glagoljsku akademiju, Fabijevo štavljenje štiva Narodnoj čitaonici i knjižnici odobreno je 5.000 eura.  Za programe izložbi Gradske galerije Turnac u 2023. godini Narodnom muzeju i galeriji na raspolaganju je 2.000 eura.

Župi sv. Filipa i Jakova za obnovu zvonika dodijeljeno je 26.550 eura. Zvonik kao jedan od simbola  Novoga Vinodolskog  ističe se na 36 metara visine.

Iz svega navedenog vidljivo je da Grad Novi Vinodolski, udruge i ustanove ulažu napore u očuvanje kulturne i povijesne baštine te obogaćivanje kulturnog sadržaja, a što je prepoznalo i  Ministarstvo kulture i medija.

Skip to content