Novosti


54. sjednica Gradskog poglavarstva, 13. lipnja 2008.

Dnevni red 54. sjednice Gradskog poglavarstva

ZAKLJUČAK

Ukratko je eto prikazano djelovanje kluba od osnutka do danas, prvenstveno sa one takmičarske strane, u l0 godišnjem djelovanju kluba, isti je živio i radio i poslije treni­nga i utakmica. Trebalo je osigurati uvjete za takmičenje, urediti igralište, svlačionice, pripremiti odigravanje utakmica osigurati dodatna financijska sredstva, organizirati i putovati na utakmice, osigurati boravak ekipa u našem mjestu itd.

Kao i u svim klubovima pitanje financiranja kluba uvijek je bio jedan od ključnih problema. Kroz razne akcije klub je nastojao riješiti na što bezbolniji način dodatna sredstva za svoju redovnu djelatnost. U toku svake godine klub je putem zabava, organiziranja novljanskih noći, tombola, mesopusnih zabava, sakupljanja papira, boca ili starog željeza osiguravao sredstva za redovno takmičenje ali i za uređenje igrališ­ta i svlačionica. Moramo priznati da smo uvijek imali podršku radnih organizacija iz Novog, no akcije članova uvijek su do­nosile značajnu financijsku ali i moralnu pomoć.

Kada rezimiramo one osnovne ciljeve djelovanja kluba a to je sportska aktivnost, odgoj mladog čovjeka, gajenje drugarstva i prijateljstva onda možemo i na ovom planu biti zadovoljni. Kroz desetgodišnje takmičenje “boje “Vinodola” u seniorskoj ekipi branili su 53 igrača. Iako je ponekad bilo manjih dis­ciplinskih prekršaja ponašanje svih igrača bilo je primjerno a drugarstvo i sportsko držanje na zavidnoj visini. Radilo se uglavnom o mladićima koji su časno nosili dres “Vinodola” i predstavljali naše mjesto. Veliki broj naših igrača bili su primjerni a vrlo često i najbolji učenici na svojim školama i fakultetima, što sa ponosom ističemo. Privrženost i ljubav prema klubu želim istaći kroz dva slučaja: Igrači Krišković Zoran i Prosenica Boro jednu godinu putovali su na utakmice našeg kluba iz Zagreba odnosno Splita. Svakako da su zdravi drugarski i prijateljski odnosi u klubu i među igračima utjecali da ni vremenska i kilometarska razdaljina ne bude prepreka da pomognu svom klubu. Ni ovakve zahtjeve pred njih nismo postavljali. Oni su to željeli sami.

U nekoliko posljednjih godina našem klubu pristupila je nekolicina igrača iz drugih mjesta. Kritizirani smo da umjetno stvaramo ekipu. Mislim da ovo nije točno. Naš klub otvoren je za svakog sportaša koji se želi baviti košarkom. No sva­ki naš član mora posjedovati pored sportskih i ljudske vrli­ne, a mora poštivati i zacrtane norme kluba. Generacije igra­ča se mijenjaju a klub ostaje da služi novim mladim generaci­jama. U l0 godina djelovanja od nikakvih uvjeta za košarkaški sport trebalo je stvoriti ovo što K.K. “Vinodol” danas ima. Iza ovih rezultata stoji rad i odricanje mnogih članova i igrača kluba, kojima je košarka i “Vinodol” duboko urezana u srcu.

Prije l0 godina krenuli smo u avanturu za koju nismo znali koliko će zahtijevati rada i vremena. Ipak zadovoljni smo jer danas u Novom Vinodolskom postoje svi uvjeti da se omladina bavi jednim lijepim sportom za kojeg se prije l0 godina u Novom tako reći nije ni znalo. Mislim da smo radili dobro i pošteno. Kao i svi griješili smo, a vjerojatno smo mogli postići i više. No uzevši ukupno, mislim da možemo biti zadovoljni. Dokazali smo, unatoč pesimističkom gledanju pojedi­naca da uslova za razvoj sporta u Novom ima, ali da su potreb­na velika odricanja i žrtve da bi sport postao dostupan sva­kom mladom čovjeku. Danas u klubu djeluju tri ekipe. Seniorska ekipa broji 16 igrača, juniorska ekipa 15 igrača a u osnovnoj školi djeluje pionirska ekipa sa dvadesetak članova.

K.K. “VINODOL”
KALANJ MILORAD
MARIČIĆ MIRO

Skip to content