Novosti


85.000 KN IZ PRORAČUNA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE ZA FINANCIJSKU POTPORU PODUZETNICIMA U KULTURI U 2019. GODINI

Primorsko – goranska županije objavila je Javni poziv za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini.  Ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 85.000,00 kuna. Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog programa/projekta je od 5.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.  Okvirni broj ugovora iznosi 10.

Sredstva za financiranje programa/projekata dodjeljivat će se trgovačkim društvima i obrtima koji su registrirani za obavljanje kulturnih djelatnosti uz uvjet da:

  • pozitivno posluju,
  • imaju sjedište na području Primorsko-goranske županije,
  • imaju podmirene obveze prema državi po svim osnovama ili rješenje Porezne uprave o odobrenju obročne otplate duga,
  • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
  • da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta.

Ustanove (javne i privatne), udruge i druge neprofitne organizacije te fizičke osobe nisu predmet ovog Javnog poziva.

Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u Pisarnici, Slogin kula 2, prizemlje), u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

(Javni poziv za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini)

Slogin kula 2, 51000 Rijeka

 

Napomena:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 351-615 odnosno na adresu e-pošte: [email protected]

 

Više informacija na sljedećoj poveznici: https://www.pgz.hr/Natjecaji.

Skip to content