Novosti


9. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

29.  PROSINAC 2009. GODINE (UTORAK)

 u  09,00  SATI

D N E V N I     R E D

Nakon što je konstituirano Gradsko vijeće Novog Vinodolskog, Milorad Komadina – kandidat koalicije HDZ-DC, PGS-HSLS i nezavisne gradske liste Milorada Komadine, odnosno vladajućeg bloka stranaka izabran je za predsjednika Gradskog vijeća. Koalicija SDP-HSU-HSS-HNS koja čini oporbu u Gradskom vijeću za predsjednika Gradskog vijeća predložila je Branka Blaževića (PGS); iz vladajućeg bloka stranaka HDZ-DC, PGS-HSLS i Nezavisne gradske liste, ali je on je to odbio. Za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je Ivan Mataija, koalicija SDP-HSU-HSS-HNS, nakon što je HDZ povukao svoj prijedlog da tu funkciju obnaša Sanja Pavelić.

Skip to content