Novosti


Aktivnosti projekta Aglomeracija na području našeg grada

Završetkom ljetne sezone, projekt Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce krenuo je dalje. Predstavnici VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. i voditelj projekta Zoran Marasović ispred izvođača radova, na današnjem sastanku kod gradonačelnika predstavili su terminski plan i aktivnosti koje slijede u jesenskom periodu.
 
Naime, na području Grada Novog Vinodolskog u naselju Novi Vinodolski završena je većina radova na sanaciji postojećeg sustava odvodnje, izvršeni su radovi na budućem transportnom cjevovodu od trgovačkog centa Lidl do budućeg uređaja za pročišćavanje koji će se nalaziti u Pavlomiru, a preostaje još izvršiti radove od Lidla do Marine Novi u dužini od 70 m.
 
Tijekom mjeseca studenog vršit će se priprema za asfaltiranje dionice u punom profilu od novog rotora na Melu do naselja Mikulja (Ulica Antona Mataije). Trenutno se u Novom izvode i radovi na rekonstrukciji crpne stanice Zagori.
 
U naselju Grabrova radi se na tri lokacije. Dvije lokacije se odnose na Povilsku ulicu, dok je treća lokacija Obala dr. Josipa Sokolića. Što se tiče naselja Povile radovi su se izveli na predjelu Dugno, a trenutno se vrše iskopi za crpne stanice Povile istok i Povile zapad, te iskop kolektora u ulici Nikole Butkovića Cole.
 
Početak radova na izgradnji uređaja za pročišćavanja očekuje se u prvom kvartalu 2022. godine.
 
Skip to content