Novosti


Anketa: Prometno rješenje Grada Novog Vinodolskog

U tijeku je izrada projekta „Prometno rješenje Grada Novog Vinodolskog“. Molimo građane da se aktivno uključe u anketu radi njenog učinkovitog provođenja, te da u što kraćem roku popunjene anketne listiće dostave na adresu Grada. Važenje građevinske dozvole Građevinska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Na zahtjev investitora, važenje lokacijske dozvole može se produžiti za još dvije godine, ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja U tom periodu potrebno je podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.

Skip to content