Novosti


Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2170-11-01-22-2 od 31. ožujka 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9. sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski, na području katastarskih općina Krmpote i Novi, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Novi Vinodolski u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Novi Vinodolski.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda, javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski

Prilog 1 Javnog natječaja

Obrazac – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novi Vinodolski

Izjave

Gospodarski program

Skip to content