Novosti


BESPLATNA EDUKACIJA ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA ZA PODUZETNIKE

U okviru Poduzetničkog impulsa Ministarstva poduzetništva i obrta,  Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o.  dobio  je potporu za provedbu  edukacije  o pripremi i provedbi EU projekata. Edukacija je  namijenjena  poduzetnicima/cama, a bit će organizirana  tijekom mjeseca  svibnja i početka lipnja  ove godine s početkom u 11.00 sati  u Gradskoj vijećnici Grada  Novi Vinodolski 8., 15., 22. 29. svibnja te 5. i 6. lipnja

Ovisno o interesu i potrebama  poduzetnika moguća je promjena satnice.

Na edukaciji će biti obrađene teme Kako osmisliti i provesti projekt te dobivati sredstva iz EU fondova te Kako provoditi EU projekt.  Poduzetnici će unaprijediti vještine u područjima: RazumIjevanja mogućnosti koje im pružaju EU fondovi, Prioritetnih područja ulaganja EU fondova,         Razumijevanja institucionalnog sustava i nadležnosti za provedbu EU natječaja, RazumIjevanje procedure EU pomoći, RazumIjevanje osnovnih elemenata projektnog ciklusa –

  • Priprema projekta za EU natječaj
  • Dokumentacija za prijavu EU projekta
  • Provedba EU projekata

Stjecanja znanja potrebnih za izradu poslovnog plana, Stjecanje znanja o postupku javne nabave

Polaznici će imati priliku raditi na konkretnim primjerima projekata, čuti uspješne priče iz prakse, učiti o najčešćim propustima u prijavi i provedbi EU projekata te uspostaviti suradnju s drugim poduzetnicima.

Svaki polaznik edukacije dobit će mapu radnih materijala ,CD sa svim prezentacijama,  kao i Uvjerenje o završenoj edukaciji !

Edukaciju će voditi konzultantska tvrtka u području korištenja fondova Europske unije „Plavi partner“ iz Zagreba.

Prijave za edukaciju možete slati   na mail: [email protected], fax: 051/791-047, zaključno sa 07.05.2014. godine.

 

Poziv za besplatnu edukaciju

                                                                                             
                                        

Skip to content