Novosti


Boćarski klub “POVILE”

Boćarski klub “POVILE”
Predsjednik: Stjepan Butković
Povile, Nikole Butkovića 5 Programi u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja

1. PROGRAM REDOVNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurnu i zdravu okolinu za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Program redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz tri oblika koja se razlikuju po dužini trajanja: 10 satni program, 6 satni program i program predškole. Kroz navedene oblike stručni odgajatelji brinu o djeci u dobi od i godine do polaska u školu.

Odgoj i obrazovanje djece odvija se na lokaciji Dječjeg vrtića “Fijolica” Novi Vinodolski, čija zgrada je namjenski izgrađena 1988. godine. Vrtić nema područnih odjeljenja. Djeca su podijeljena u 5 odgojnih skupina i predškolu.

2. PROGRAM DODATNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj Programa dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja je omogućiti djeci u vremenu koje provode u institucionalnoj sredini usvajanje novih znanja i vještina, te kroz aktivnosti koje sadrže široku raznolikost izbora za djecu razvijati sretno i zadovoljno dijete.

Skip to content