Novosti


Boćarski klub “Radinje”

Boćarski klub “Radinje”
Predsjednik: Ivica Tomić
Novi Vinodolski, Jamice 6

“Specijalizirani programi” i “Ostali programi”

Program dodatnog predškolskog odgoja i obrazovanja sadrži dva potprograma: “Specijalizirani programi” i “Ostali programi”. Potprogrami se odvijaju tijekom pedagoške godine.

POTPROGRAM”SPECIJALIZIRANI PROGRAMI”

Cilj specijaliziranih programa i projekata u ovom potprogramu je ponuditi djeci raznovrsne mogućnosti učenja, razvoja dječjih mogućnosti i sposobnosti kroz tematski specijalizirane cjeline. Potprogram Specijalizirani programi čini nekoliko osmišljenih i pedagoški prilagođenih cjelina koje se razlikuju po sadržaju, roku trajanja i broju djece koja su u njih uključena. Programi su verificiram od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dječji vrtić “Fijolica” osmišljava i nudi slijedeće specijalizirane projekte: Projekt Kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika, Projekt Sportska igraonica i Projekt Kraći specijalizirani program učenja engleskog jezika. Provodi se dva puta tjedno po 45 minuta i izvodi ga Centar za učenje stranih jezika Fonum iz Crikvenice. Cilj projekta je razvijanje interesa djece za učenje engleskog jezika kroz igru i druženje.

Projekt Sportska igraonica je specijalizirani program tjelesnih aktivnosti djece koji se provodi dva puta tjedno po jedan sat. Cilj projekta je razvijanje kod djece potrebe i ljubavi za svakodnevnim tjelesnim aktivnostima, te jačanje zdravlja djece. U projekt je prošle godine bilo uključeno 18 djece, od čega 10 djece iz redovnih programa vrtića.


POTPROGRAM “OSTALI PROGRAMI”

Cilj ovog potprograma je da kroz povremene i tematski organizirane aktivnosti djeca budu uključena u učenje, druženje i zabavu, te se na taj način kod djece potiče kreativnost, timski rad, socijalizacija i ljubav prema različitim područjima života i izražavanja. U ovom potprogramu provode se tradicionalne, ali i osmišljavaju nove aktivnosti za uključivanje djece, njihovih roditelja i djelatnika vrtića u učenje, zabavu, putovanja, kulturna i umjetnička događanja na užem ili širem području djelovanja vrtića. U potprogramu je razvijeno nekoliko projekata: Projekt Božić i Nova godina, Projekt Karneval i njegovanje tradicija kraja, Projekt Zimovanje djece i izleti na snijeg, Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića i Projekt Priredbe, predstave i izleti. Cilj projekata je razvijati kod djece aktivan i stvaralački odnos prema sredini, te senzibilitet za njegovanje običaja, kulture i tradicija neposrednog okruženja.

Projekt Zimovanje djece i izleti na snijeg je dio ostalih programa koji se provodi tijekom zime i u kojeg su uključena djeca iz vrtića. Za ovaj projekt smo se odlučili iz razloga što većina djece iz našeg vrtića rijetko ili gotovo uopće ne boravi na snijegu, a znamo koliko je za dječje zdravlje važno boraviti na svježem zraku i u različitim vremenskim uvjetima. Cilj ovog projekta je osamostaljivanje djece, jačanje njihova zdravlja i razvoj navika zdravog življenja.

Projekt Olimpijski festival dječjih vrtića je projekt koji se od prošle godine provodi u vrtićima naše županije, a odnosi se na sudjelovanje djece u takmičenju po sportskim disciplinama u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora. Cilj ovog projekta je primjerenim tjelesnim vježbanjem doprinositi čuvanju i unapređivanju zdravlja djece, te razvijati kod djece prijateljstvo, takmičarski i sportski duh.

Projekt Priredbe, predstave i izleti se planira kako bi djecu upoznali sa različitim kulturnim i umjetničkim sadržajima, razvijali i poticali kod djece kulturno ponašanje u danim situacijama, te stvarali vedro i veselo okruženje. Cilj ovog projekta je obogaćivanje dječjih doživljaja i razvoj senzibiliteta za posebne oblike izražavanja. U sklopu ovog projekta planira se u suradnji s roditeljima organizirati niz priredbi, predstava, posjeta kulturnim ustanovama, kazalištima i sličnih sadržaja koji nisu svakodnevno dostupni našoj djeci, a koji bi pobudili kod djece radosne doživljaje

Skip to content