Novosti


Boćarski klub “ZAGON” Donji Zago

Boćarski klub “ZAGON”
Predsjednik: Milivoj Jovanović
Donji Zagon 46, Novi Vinodolski

Opis i cilj Programa

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se organizirano i namijenjen je djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Program se provodi tokom čitave godine u institucionalnoj sredini, u Dječjem vrtiću “Fijolica” Novi Vinodolski, sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim pedagoškim standardima.

Predškolsko doba je temeljno razdoblje čovjekova razvoja koje određuje njegova kasnija obilježja, ponašanje i fizičke i psihičke mogućnosti. Cilj Programa predškolskog odgoja i obrazovanja je da kroz njegove sastavne dijelove, programe, osigura ostvarenje osnovnih i posebnih ciljeva. Osnovni ciljevi su očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta; poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja; te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Takav cilj mora se postići osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih. Posebni ciljevi su očuvanje zdravlja djece; razvoj emocionalne stabilnosti, samostalnosti, pozitivne slike o sebi i okolini, te razvoj socijalizacije i razvoj kreativnosti i intelektualnih sposobnosti.

Skip to content