Novosti


DJEČJI DOM “BRAĆA MAŽURANIĆI” NUDI USLUGU BORAVKA DJECE

DD BM 1

Kroz Dječji dom “Braća Mažuranići” tijekom više desetljeća prošle su mnoge generacije djece, od kojih je mnogima dom bio jedino utočište, gdje su osjetili toplinu ljudi koji su se brinuli o njima, njihovim potrebama, školovanju, odrastanju…

Dječji dom “Braća Mažuranići” iz Novog Vinodolskog javna je ustanova u sustavu socijalne skrbi koja pruža usluge za djecu i mlade bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi u dobi od tri do 21 godine. Uz institucionalne socijalne usluge (smještaj djece 24 sata) nudi i izvaninstitucionalne usluge – boravak, organizirano stanovanje i savjetovanje, pomaganje.

DD BM

Svrha usluge boravka je spriječiti izdvjanje djece iz njihovih obitelji, a cilj je omogućavanje podrške u neposrednom životnom okruženju obitelji koju je zadesila neka životna poteškoća zbog koje ne mogu privremeno ili trajnije omogućiti svojoj djeci neometan razvoj i rast.

Boravak može biti poludnevni, koji traje od 4 do 6 sati ili cjelodnevni koji traje od 6 do 10  sati. Programom  poludnevnog boravka obuhvaćena su djeca  i mladi koji odrastaju u okolnostima za koje je dokazano  da su rizični faktori za razvoj školskog neuspjeha, teškoća psihosocijalne prilagodbe, siromaštva i slično.

Uslugom boravka djeci se osigurava prehrana, čuvanje i odgoj, održavanje osobne higijene i briga o zdravlju, organiziranje slobodnog vremena, a za članove obitelji psihosocijalna podrška i usluga savjetovanja i pomaganja.  Rad provode odgojiteljice, socijalna radnica i psihologinja i to u grupama za djecu u dobi od 3 do 7 godina i u dobi od 7 do 18 godina.

DD BM 2

Mnoge su prednosti usluge boravka : očuvan kontakt s roditeljima ili obitelji, pružene potrebna skrb na različitim područjima (ručak, užina, psihosocijalna poodrška, razvoj smopoštovanja, pomoć u izvršavanju školskih obveza…), socijalizacija, poboljšan školski uspjeh, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, prevencija razvoja poremećaja u ponašanju.

Za uslugu boravka mogu se priključiti djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno ili dugotrajnije primjereno brinuti o djetetu – socijalno ugrožene obitelji, jednoroditeljske obitelji, roditelji s kroničnim ili teškim oboljenjem, narušeni odnosi članova obitelji, obitelji pogođene kriznim situacijama, obitelji s puno djece, udomiteljske obitelji i posvojiteljske obitelji.

Pravo na poludnevni ili cjelodnevni  boravak za Novi Vinodolski priznaje Centar za socijalnu skrb Crikvenica. Koraci su sljedeći: roditelj ili skrbnik podnosi zahtjev Centru, Centar šalje upit Domu sa svim potrebnim dokumentima, Komisija za prijam i otpust u Domu će razmotriti zahtjev i odgovoriti Centru za socijalnu skrb kada se usluga može početi pružati. Centar za socijalnu skrb će donijeti rješenje o priznavanju usluge boravka, a Dom će kontaktirati roditelja i javiti kada može dovesti dijete te dogovoriti detalje oko početka pružanja usluge.

Specifičnost novljanskog poludnevnog boravka je u tome da ima otvorena vrata djeci tijekom školskih praznika. U tom razdoblju djeci se organiziraju aktivnosti koje su im zabavne i korisne te im se omogućuje da iskuse konkretne koristi od odabira zdravih stilova života. 

Dječji dom “Braće Mažuranić”  nalazi se u Ulici Antona Mažuranića 5, telefon je 051/245-682, a e-mail adresa: [email protected]

LETAK O POLUDNEVNOM BORAVKU

 

Skip to content