Dječji vrtić Fijolica

Predškolski odgoj i obrazovanje u Novom Vinodolskom odvija se u Dječjem vrtiću „Fijolica“ čiji je osnivač Grad Novi Vinodolski. Dječji vrtić „Fijolica“ osnovan je 1994. godine. Zgrada vrtića namjenski je izgrađena 1988. godine, a Dječji vrtić trenutno može primiti do 6 odgojnih skupina s 101 djece. U redovne skupine vrtića integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju.

Unutarnji prostor vrtića iznosi 825 m2 , a vanjski 3.474 m2. Vanjski prostor čine terase, igralište za djecu i zelene površine. U zgradi se nalaze 4 sobe dnevnog boravka za uzrast djece od 3 do 6 godina. Svaka soba ima svoj sanitarni čvor i garderobu. Vrtić ima 2 sobu dnevnog boravka za jaslice sa svim pratećim prostorima i terasom. U vrtiću se nalaze još uredske prostorije, kuhinja, praona, 2 skladišta za kuhinju, didaktički kabinet, sanitarni prostori.

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Fijolica“ provode se organizirano i namijenjeni su djeci u dobi od jedne godine do polaska u školu. Programi se provode sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. Osoblje vrtića konstanto se usavršava s ciljem ostvarivanja bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada i unaprjeđenja kvalitete rada i života u vrtiću.

U proljeće 2019. godine završena je energetska obnova Dječjeg vrtića “Fijolica” vrijedna 2,1 milijuna kuna. Projekt je financirala Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Razliku sredstava osigurali su Grad Novi Vinodolski i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Postavljena je fasada s toplinskom izolacijom od mineralne vune, ugrađena PVC stolarija s dvostrukim ostakljenjem, sustav grijanja, LED rasvjeta, sunčana elektrana snage 30 kW na krovu.

Krajem 2019. godine započeli su radovi na proširenju vrtića. Projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić „Fijolica“ financirat će se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Vrtić će dobiti dodatnih 400 kvadrata, a kapacitet za prihvat djece u vrtić će se povećati na 130 djece.

„Razvijamo svoj osobni kurikulum i mijenjamo odgojno-obrazovnu praksu u skladu s humanističko razvojnim pristupom i usmjerenjem na življenje prava, uvažavanjem različitosti interesa, potreba i sposobnosti te optimalnim razvojem potencijala svakog pojedinca. Cilj nam je zdravo, sretno, radoznalo i zadovoljno dijete, obitelj, vrtić. Vizija vrtića je stvaranje bogatog, raznolikog i ugodnog okruženja, zajedničkih igara, druženja, učenja, rasta i razvoja. Doprinos našoj viziji je i niz naših istraživanja i projekata čiji je cilj mijenjanje odgojno-obrazovne prakse odgojitelja u odgojnim skupinama vrtića i jaslica, a o postignućima i o našim djelovanjima govore prezentacije na izložbama, stručnim skupovima, međunarodnim konferencijama te stručni članci objavljeni u stručnim časopisima. Vrtić se uključuje u projekte s različitim ustanovama poput umreženih i drugih vrtića s područja županije i Republike Hrvatske, s Učiteljskim fakultetom u Rijeci te ustanovama van naše države.“

Dječji vrtić „Fijolica“, Novi Vinodolski

Skip to content