Djelokrug zamjenika gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine

Tomislav Cvitković kandidirao se za zamjenika gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, te počinje obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika objavom konačnih rezultata Lokalnih izbora, od dana 26. svibnja 2017. godine.

Tomislav Cvitković rođen je 5 siječnja 1983. godine u Rijeci, završio je srednju ekonomsku školu Dr. Antuna Barca u Crikvenici, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te magistrirao na poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketing menadžment na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Od 2012. do 2017. godine zaposlenik u Gradskoj upravi Novi Vinodolski.

Tomislav Cvitković duži niz godina sudjeluje u svim kulturnim, sportskim i ostalim društvenim događanjima. Podpredsjednik je NK Vindola Novi Vinodolski, tajnik Zavičajne udruge Klenovica, tajnik BK Drin Klenovica.

Zamjenik gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog obavlja poslove iz djelokruga gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog koji se odnose na područje društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Novog Vinodolskog, poslova protupožarne i civilne zaštite kao i poslovi koji se odnose na gradnju objekata komunalne infrastrukture i gradnju i koncesije sa određivanjem granica pomorskog dobra na pomorskom dobru. Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjerava se zamjeniku gradonačelnika i poslove organiziranja, praćenja i realizacije manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom te poslove koordinacije i suradnje s udrugama Grada Novog Vinodolskog.

Kontakt:
Skip to content