Novosti


DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA FIJOLICA, 117-19-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski broj 117-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 6.9.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0035488.

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o financiranju sukladno uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1.  „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9.10.2019. godine do 10:00 sati.

Skip to content