Novosti


Donijet DPU Zagori

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Detaljni plan uređenja »Turis­tičkog naselja Zagori«, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja turističkih kapaciteta. Obra­zloženje DPU-a dali su izrađivači plana iz Urbanističkog instituta Zagreb, a sjednici su bili nazočni i predstavnici Hotela »Novi« i tvrtke »Lir«, u čijem je vlasništvu i TN Zagori. Ukupna površina obuhvata iznosi oko 49,40 ha od čega kopneni dio čini oko 32,65 ha (djelomično izgrađeno) i oko 16,75 ha obuhvata u moru. Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Zagori određuje državna cesta D-8 na sjeveroistoku, granica građevinskog područja naselja Novi Vinodolski na jugoistoku; more je južna je granica obuhvata Plana, dok je na sjeverozapadu određen granicom postojećeg kampa Zagori.

Nagrade Grada za 2004. godinu uručili su Predsjednik Gradskog vijeća Josip Čulinović i gradonačelnik Milivoj Vidmar i to za životno djelo dugogodišnjim članovima KUD-a Ilija Dorčić Veri Smojver i Josipu Šamaniću, te poznatim hrvatskim enolozima Miloradu Zoričiću i Ivanu Sokoliću, a za izniman doprinos u radu i postignute uspjehe tijekom protekle godine dodijeljene su godišnje nagrade Turističkoj zajednici Grada za 125 godina turizma, Gradskom društvu Crvenog križa povodom desete godišnjice rada, Komunalnom trgovačkom društvu Vodovod Žrnovnica za 120 godina vodoopskrbe u ovim krajevima, Sandri Holetić za doprinos u kulturi, Nenadu Bugarinu za dostignuća u jedrenju, Vencelu Deranji za dostignuća u plivačkom sportu i Školskom športskom klubu Delfin Osnovne škole Ivan Mažuranić za osvojeno 1. mjesto na državnom prvenstvu osnovnih škola u rukometu.

Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog proglašen je prof. dr. Ljubomir Pavelić, ravnatelj Klinike za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu zbog njegove nesebične brige za bolesnike, a pogotovo o bolesnicima s područja Grada Novog Vinodolskog, gdje je prof. dr. Ljubomir Pavelić rođen.

Skip to content