Novosti


DOVRŠEN PROJEKT SANACIJE NERAZVRSTANE CESTE ČRVANAC U NASELJU LEDENICE

Sanacija nerazvrstane ceste Črvanac u naselju Ledenice, u dužini od 1200 m započeta je u rujnu, s ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti osnovne komunalne infrastrukture u zaobalju Novog Vinodolskog, t povećanja sigurnosti u prometu.

Štete na cesti nastale su uslijed obilnih kiša, te osobito snijega i leda za vrijeme zimskih mjeseci. Radovi na sanaciji kolničke konstrukcije ukupno su vrijedni 580 tisuća kuna, a dovršeni su u listopadu.  Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 200 tisuća kuna, a temeljem Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekta u 2019. godini prema Programu podrške brdsko – planinskim područjima, na koji je Grad ovaj projekt aplicirao u travnju 2019. godine.

Područje grada Novog Vinodolskog neravnomjerno je naseljeno te je i cjelokupna cestovna mreža u funkciji povezivanja postojećih naselja koncentrirana u vrlo malom dijelu područja – u uskom obalnom pojasu i bliskom zaobalju. Ledenice su najbrojnije naselje u zaobalju, te čine 3,38%  od ukupnog broja stanovnika Grada Novog Vinodolskog.

 

Skip to content