Novosti


DVERI PROŠLOSTI

SIGURNI SMO DA ĆE VEĆINA VAS PREPOZNATI PREDMETE NA FOTOGRAFIJI, NO, ZNATE LI OD ČEGA SU IZRAĐENI, OD KOLIKO DIJELOVA SE SASTOJE?

 

Sopile su tradicijski novljanski instrument napravljen od tvrdog drveta, najviše od javora, šestilca, akacije ili masline, a sope se u paru, unisono mala i vela. Sope se na pisk koji je napravljen od dva listića trstike koji su na samon dnu zamotani dretvom umočenim u vosak. Same sopile se sastoje od tri dijela, a to su krilo, prebiralica i štibrica. Krila su proširena da daju bolji zvuk i spajaju se na dno prebiralice. Prebiralice vele i male sopile imaju po šest rupica, na koje se sope po “istarskoj ljestvici’’. Na gornjem dijelu se na prebiralicu nastavlja štibrica koja ima ugrađenu konusnu cjevčicu na koju se natakne pisk. U mesopustarskoj zogi sopile sopu ilirsku budnicu “Jaš Hrvacka ni propala’’.

 

Izvor: Polak običaja i navade stare, Mesopusni običaji Novog Vinodolskog  – usmena pučka drama, Novi Vinodolski, 2012. (str.127.)

Skip to content