Novosti


EKOLOŠKE AKCIJE ČIŠĆENJA OKOLIŠA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ODRŽAVAJU SE U KONTINUITETU

Komunalno trgovačko društvo Ivanj i Operativna postrojba DVD-a San Marino tijekom ožujka i travnja provode akcije saniranja divljih deponija i onečišćenja okoliša. Turistička zajednica Grada održala je tradicionalnu akciju prodaje ljetnih sadnica za vrtove i balkone po povoljnim cijenama. U Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u povodu Dana Planeta Zemlje Mali čuvari okoliša postavili su eko izložbu.

UPU PZ Zapad

Planom je predviđeno uređenje predjela nekadašnje drvne industrije Vinodol sa proširenjem prema Bribiru uz županijsku cestu Novi – Bribir kao gospodarske zone namijenjene proizvodnoj djelatnosti, skladištima i servisima, uslužnim, trgovačkim i komunalnim sadržajima. Osim navedenih površina, planom su određene javne infrastrukturne površine, kao i zaštitne zelene površine, te zaštita vodotoka Suhe Ričine. Plan obuhvaća postojeću poslovnu zonu koja je već u funkciji i novoplaniranu površinu na zapadnom dijelu obuhvata. Oblik i veličina građevnih čestica nisu određene ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice sukladno odredbama plana.

Odluka o donošenju UPU PZ Zapad.

Skip to content