Novosti


Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica – Prethodno savjetovanje

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave građevinskih i obrtničkih radova na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića “Fijolica” u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/ naručitelj dana 13. lipnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 20. lipnja 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

Nacrt dokumentacije o nabavi
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (objavljeno 23. lipnja 2017. godine)

 

TEHNIČKI OPIS S TROŠKOVNICIMA

Troškovnik – strojarski
Troškovnik – elektro
Troškovnik – građevinski

 

PROJEKTI – ELEKTRO

Nacrt 1
Nacrt 2
Nacrt 3
Nacrt 4
Nacrt 5
Nacrt 6
Nacrt 7
Nacrt 8
Nacrt 9
Nacrt 10

PROJEKTI – GRAĐEVINSKI

Nacrti

PROJEKTI – STROJARSKI

Slike
Nacrti
Skip to content