Novosti


OBAVIJEST O IZABRANOM LIJEČNIKU

 

Policijska postaja Crikvenica izvijestila je gradove Novi Vinodolski, Crikvenicuu i vinodolsku općinu da su građani koji imaju registrirano oružje bili dužni u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, točnije do 05. prosinca 2012. godine, izvijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o izbabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite u roku od 60 dana od dana promjene.

S obzirom da je Policijska postaja Crikvenica prilikom evidentiranja pristiglih podataka, nakon 05. 12. 2012., godine uočila da veći broj građana koji imaju registrirano oružje u svrhu samoobrane ili koji su članovi lovačkih društava, još uvijek nisu dostavili navedeni zakonom propisani obvezni podatak, a uvažavajući činjenicu da je rok prolongiran do daljnjeg, Policijska postaja Crikvenica informira građane da se izjave zaprimaju do daljnjeg, bez snašanja zakonskih posljedica.

Građani izjave mogu dostaviti osobno, pismom ili faxom.

 

U prilogu je obrazac.

 

 

         

  Temeljem članka 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (N.N.59/12) pod kaznenom i morlanom odgovornošću dajem slijedeću

                                                    I Z J A V U

         Kojom ja__________________________OIB______________________

                              (ime i prezime) 

s prebivalištem u _________________________________________izjavljujem da je

doktor___________________________________________iz Doma zdravlja

_________________________________s adresom ______________________________

moj izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite.

       Ovu Izjavu dajem radi evidentiranja izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite kod nadležnog tijela koje vodi evidenciju oružja.

       Obvezujem se da ću u slučaju promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o nastaloj promjeni izvijestiti nadležno tijelo u roku od 60 dana.

        Upoznat sam sa odredbom članka 56.stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, kojom je propisano da će se ukinuti oružni list i oduzeti oružje fizičkoj osobi koja nadležnom tijelu ne dostavi podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite odnosno podatak o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.         

U ____________________                                        ____________________

                                                                           Vlastoručni potpis

 Izjava o izabranom liječniku

 

Skip to content