Novosti


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2016. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI (2016.)

KLASA:400-02/15-20/12
URBROJ:2107/02-04-16-1
Novi Vinodolski, 20.  siječnja  2016.

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad
Novi Vinodolski objavljuje

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2016. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA
ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

     Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2016. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

     Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.
   
    Iznosom od 1.270.00,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati više od 40 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

     Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

                                                               GRADONAČELNIK
                                                               Oleg Butković, dipl.ing.

Godišnji program raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2016. za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski
Godišnji plan natječaja za financiranje javnih potreba u 2016. godini
Skip to content