Novosti


Grad Novi Vinodolski

Novi Vinodolski smješten je na jugoistočnom dijelu Primorsko-goranske županije ispod blago spuštenih obronaka šumovite Kapele, pokraj plodne Vinodolske doline, uz razvedenu obalu Podvelebitskog kanala. Svoju povijest počeo je bilježiti daleko prije početka n.e., a svoj teritorijalni ustroj oformio je dolaskom Slavena na brežuljku Osap u blizini rimske utvrde Lopar o kojoj je brigu vodio još rimski Car Klaudije (Augustus).

U ranijem teritorijalnom ustroju je područje Grada Novog Vinodolskog bilo u sastavu općine Crikvenica. Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN,broj: 90/92) ustrojen je Grad Novi Vinodolski kao jedinica lokalne samouprave i uprave. Površina Grada Novog Vinodolskog iznosi 265,08 km2, što je 7,4% prostora Primorsko-goranske županije i po tomu je četvrta jedinica lokalne samouprave u Županiji. Površina akvatorija u Velebitskom kanalu iznosi 65,23 km2.

Upravni odjeli

Ured Grada

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 245 045
Faks. 051 244 409

Predstojnica Ureda Grada Maja Pilepić, dipl.iur.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051791 055, 091 245 0456
Faks. 051 244 409
E-mail:maja.pilepi[email protected]

Upravni odjel za urbanizam i razvoj

PročelnicaUpravnog odjela Vesna Mrzljak, dipl.iur.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 792 031,091 244 4091
Faks. 051 244 409
E-mail:[email protected]

Viši stručni referent urbanizma: Nives Antić

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski
Tel. 051 792 253
Faks. 051 244 409
E-mail:[email protected]

Samostalni stručni suradnik za imovinsko-pravna pitanja: Ivica Tomić, dipl.iur.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski
Tel. 051244 755
Faks. 051 244 409

Upravni odjel za financije

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051792 110
Faks. 051 244 409

Pročelnik Upravnog odjela Zoran Tomić, dipl.oec.
Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 244 466, 091 244 4095
Faks.051 244 409
E-mail: [email protected]

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051792 109
Faks. 051 244 409

Pročelnica Tanja Komadina, dipl.oec.
Adresa:Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski
Tel. 051 245 045, 091 245 9701
Faks. 051 244 409
E-mail: [email protected]

Komunalno redarstvo:

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski
Tel. 051791 232
051 791 246
051 791 247
Faks. 051 244 409

Skip to content