Novosti


GRAD NOVI VINODOLSKI

PREGLED UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA u 2011. GODINI

Ugovor o izvođenju radova sanacije krovišta i krune Frankopanskog kaštela potpisao je gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković sa direktorom Gradnje d.o.o. Senj, Berislavom Gržanićem, 10. siječnja 2007. godine. U svim fazama izvođenja radova izvođač je dužan surađivati sa Upravom za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, a nadzor će ispred te ustanove provoditi Lada Turato, dipl.ing.arh. Nakon što radovi započnu, predviđeno vrijeme izvođenja je 60 kalendarskih dana.

Skip to content