Novosti


GRAD NOVI VINODOLSKI DOBIO SREDSTVA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA ZA PROJEKT „REKONSTRUKCIJA KOTOLOVNICE SA ZAMJENOM ENERGENTA (LOŽ ULJE – PELETI) ZA ZGRADU FRANSKOPANSKI KAŠTEL I MUZEJ“

kastel

 

Dana 09. veljače 2015. godine Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije  u svrhu razvoja energetskog sustava.

Prioritet Poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne samouprave i njihovih proračunskih korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

Dana 09. veljače 2015. godine Grad Novi Vinodolski podnio je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju kotlovnice sa zamjenom energenta (lož ulje – peleti) za zgradu Frankopanski kaštel i muzej.

Ministarstvo gospodarstva je temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 03. ožujka 2015. godine dodijelilo Gradu Novom Vinodolskom 176.294,00 kn od traženih 200.000,00 kn.

Provedbom postupka javne nabave i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja  ukupna vrijednost investicije iznosila je 318.600,79 kn bez PDV-a. Grad Novi Vinodolski dužan je osigurati razliku sredstava te u roku od 12 mjeseci, od dana isplate sredstava dostaviti Ministarstvu izvještaj o provedbi projekta te dokaze da su vlastita sredstva i odobrena sredstva utrošena namjenski.

Radovi su započeli 12. listopada 2015. godine zamjenom dotrajalog kotla na lož ulje sa kotlom na biomasu (pelete). Uz ugradnju novog kotla ugrađena je oprema sa setom za loženje peletima koja se sastoji od spremnika za pelete, transportera, plamenika i kotlovske regulacije.

Bruto površina grijanog prostora je 2.772,08 kvadratnih metara što uključuje prostore Frankopanskog kaštela i Doma kulture.

Grad Novi Vinodolski će na godišnjoj razini uštedjet 45.000,00 kn što je  40,00 % uštede u gradskom proračunu za potrošnju energenata za grijanje. Osim značajne financijske uštede, projekt će doprinijeti smanjenju emisije štetnih plinova.

Predviđeni završetak radova je 27. listopada 2015. godine kada bi započeo probni rad sustava.

  

 

 

Skip to content