Novosti


GRAD NOVI VINODOLSKI ULAZI U POSLJEDNJU FAZU REALIZACIJE PROJEKTA SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „DUPLJA“

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja ovih dana ulazi u posljednju fazu, u kojoj se izvodi čišćenje po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.  Plan je realizirati sve završne radove do kraja tekućeg tjedna, a tehnički pregled zakazan je za ponedjeljak 23.ožujka 2020. Cjelokupan projekt trebao bi završiti do kraja ovog mjeseca.

Do danas su izvedeni radovi koji su obuhvatili: preoblikovanje odloženog otpada, izvedbu završnog brtvenog sloja sa sustavom otplinjavanja i biofilterima, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, te izgradnju protupožarne hidrantske mreže. Konačnim prekrivanjem i zatvaranjem odlagališta neopasnog otpada Duplja eliminiraju se svi negativni učinci odlaganja otpada, te se ostvaruje potpuna zaštita podzemnih i površinskih voda te cjelokupnog okoliša. Ovim projektom značajno će se smanjiti emisija štetnih plinova i ono najvažnije smanjit će se daljnji negativan utjecaj na ljudsko zdravlje.

Projekt se provodi u skladu s  Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan 29.srpnja 2019. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Dodatkom I istog Ugovora. Ukupna vrijednost projekta procijenjena  je na maksimalno na 9.679.558,25 kn. Prihvatljivi troškovi utvrđeni su na maksimalno  8.518.452,00 kn, a  Europska unija sufinancira projekt iz Kohezijskog fonda s 85% odnosno maksimalno 7.240.684,20 kn.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. , koje je u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog, kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog  kroz zadnjih 15 godina sustavno ulaže značajne napore u uvođenje učinkovitih rješenja u gospodarenju otpadom.

Uz ispunjavanje zahtjeva pravne stečevine Unije u području okoliša, poštivanje Zakonskih propisa, realizaciju infrastrukturnih projekata u području zaštite okoliša, važan je i svaki pojedinac i njegovo ophođenje prema stvaranju i odlaganju otpada. Sustav se ne može sam boriti protiv otpada, izuzetno je važna suradnja svih stanovnika, uključujući i privremene stanovnike, edukacija i poštivanje utvrđenih modela gospodarenja otpadom, što će uz pozitivan utjecaj na zdravlje i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, utjecati na uštede u financijskom kontekstu, kako pojedinca, tako i Grada i komunalnog poduzeća.

Skip to content