Novosti


Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka, KLASA: 372-03/13-01/28, URBROJ: 2107/02-04-13-2 od 19. lipnja 2013. godine r a s p i s u j e NATJEČAJ

 

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka, KLASA: 372-03/13-01/28, URBROJ: 2107/02-04-13-2 od 19. lipnja 2013. godine   r a s p i s u j e

                      NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava


Natječaj vrijedi od nedjelje 23. lipnja 2013. godine


NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAV KIOSLA I POKRETNIH NAPRAVA
Grafički prikaz lokacija
Skip to content