Novosti


Gradonačelnik ugostio ekipu pomlatka Crvenog križa Grada Novog Vinodolskog

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković primio je ekipu Crvenog križa Grada Novog Vinodolskog – „Biseri“ koja je na prošlotjednom županijskom i međužupanijskom natjecanju u kategoriji pomladak osvojila treće mjesto, a Gradsko društvo Crvenog križa Novog Vinodolskog bilo je domaćin natjecanja. Tom prigodom čestitao im je i u ime Grada Novog Vinodolskog te ih nagradio s pet tisuća kuna, a svakom natjecatelju darovao Monografiju Grada Novog Vinodolskog. S ekipom Crvenog križa bili su ravnateljica Vesna Đujić te ravnatelj Osnovne škole Boris Turjak i učiteljica Nela Pavković. Gradonačelnik je obećao pomoć Grada i u drugim aktivnostima koje udruga provodi, kao što je i do sada.

5. CRKVICA SV. MARINA

Izgrađena u 17.-18. st. na temeljima starijeg objekta, 1818. godine obnovljena. U temeljima pronađena ploča iz 4. stoljeća s natpisom u čast rimske carice Helene, koju je podigao namjesnik Dalmacije Flavius Julius Rufinus Sarmentius

5. ST MARIN`S CHURCH

Built in the 17th – 18th c. On the grounds of an older building . Restored in 1818. In the groundwork a plaque was found from the 4 th century with an inscription in honour of the Roman empress Helena, wich was erected by the vicar of Dalmatia Flavius Julius Rufinus Sarmentius.

6. CRKVA SV. TROJSTVA

jednobrodna gotička crkva izgrađena početkom 15. stoljeća. Oltar je dao napraviti modruški kanonik Antun Mažuranić, rođeni Novljanin (1687.-1757.);

6. THE CHURCH OF THE HOLY TRINITY

An unilateral gothic church built at the beginning of the 15 th century. The alter was done by the modrushal vicar Antun Mažuranić born in Novi (1687.-1757.);

7. LOPAR – LOPSICA

antička utvrda

Građena u 3. ili 4. stoljeću poslije Krista za zaštitu rimske ceste. Koristili su je i Frankopani za stražu protiv turskih napada. 1598. godine je uništena za mletačkog napada pod komandom admirala Ivana Bemboa.

7. LOPAR – LOPSICA

An antique fortress

Built in the 3 rd or 4 th century AD for the protection of the Roman road. The Francopans used it as a guard against the Turkish raids. In 1598 it was destroyed during a Venetian attack under the command of the admiral Ivan Bemboa.

8. OSTACI PAVLINSKOG SAMOSTANA

U 15. stoljeću izgrađena je crkvica Blažene djevice Marije na Ospu i pavlinski samostan. Napušten je 1786. godine za reforme Josipa II i porušen početkom 20. stoljeća. Crkvica postoji do 1917. godine kada se ruši krov. Kapiteli iz crkve pohranjeni su u muzeju u Novom.

8. THE REMAINS OF THE PAVLINIAN MONASTERY

In the 15 th c. The church of the Blessed Virgin Mary on Osap and the pavlinian monastery were built. It was abandoned in 1786 during the reform of Josef II and destroyed at the beginning of the 20 th c . The church existed till 1917 when the roof colapsed. The capitals from the church are kept in the Novi museum

Skip to content