Novosti


GRADSKO VIJEĆE DONIJELO ODLUKU O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Novljansko Gradsko vijeće na svojoj 12. sjednici, održanoj 23. listopada 2014. godine, donijelo je jednoglasno odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog. Prije donošenja odluke, načelnik Policijske postaje Crikvenica Damir Volf kazao je kako je sigurnosna situacija za devet mjeseci ove godine na području Grada zadovoljavajuća, da je kretanje kriminaliteta u opadanju za 35 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razrješenost i učinkovitost je 70 posto, otkrivenost kriminalnih djela je 76 posto te je ocijenio da je ukupna učinkovitost vrlo visoka. Narušavanje javnog reda i mira je također u opadanju, za što je pohvalio preventivno djelovanje. Sjednici ej bio nazočan i Ivica Žgela, pomoćnik načelnika PP Crikvenica.

vijeće3

Načelnik PP Crikvenica Damir Volf prezentirao je gradskim vijećnicima ciljeve Vijeća za prevenciju kriminaliteta, čije osnivanje su zajedno inicirali čelnici Policijske postaje Crikvenica i Grada Novog Vinodolskog, kako bi provedbom niza aktivnosti te zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice utjecali na povećanje sigurnosti, prevenciju štetnog ponašanja, smanjenje straha građana od kriminaliteta te podizanje ukupne kvalitete života na području Grada Novog Vinodolskog.

vijeće1

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana. Program sadrži i mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine. 

vijeće5

Vijeće ima predsjednika, zamjenika i pet članova. Gradonačelnik Oleg Butković, predsjednik je Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog, Damir Volf je zamjenik predsjednika, članovi su Neven Pavelić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, Dražen Zekić, pomoćnik načelnika za kriminalističku policiju Policijske postaje Crikvenica, Igor Uremović, direktor KTD Vodovoda Žrnovnica, Alen Bruketa, direktor KTD Ivanja i Vladimir Butković, direktor TZ Grada Novog Vinodolskog. U radu Vijeća mogu sudjelovati i osobe iz drugih djelatnosti, poput inspekcijskog nadzora, socijalne skrbi, lokalne i mjesne samouprave, predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog odgoja i obrazovanja, ugostiteljstva, vatrogastva, medija i civilnog društva.

vijeće6

Gradonačelik Oleg Butković zahvalio je načelniku Volfu, istaknuvši vrlo dobru suradnju gradskkih struktura s policijom te je najavio vrlo skoro saziovanje sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta.

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao Neven Pavelić, predsjednik, prihvatilo je s tri glasa protiv oporbenih vijećnika SDP-a II. izmjene i dopune Proračuna Grada za 2014. koje je obrazložio gradonačelnik Oleg Butković, koji je kazao da su gradovima Novom Vinodolskom i Crikevenici, zajedno s pružateljima vodnih usluga KTD Vodovodu Žrnovnica i Murvici odobrena sredstva za projektiranje sustava odvodnje triju aglomeracija: Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, u iznosu od 13 milijuna kuna, a do 30. lipnja 2016. treba dobiti građevne dozvole za čitav sustav na području Grada za budući biološki pročistač otpadnih voda. – Moramo odrediti buduću lokaciju biološkog pročistača, a da bi se to napravilo treba prići izmjenama Prostornog plana zbog čega se donosi rebalans proračuna – istaknuo je gradonačelnik.

vijeće7

Prihvaćen je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu, ponovo uz glasove SDP-a protiv  kao i izvješće gradonačelnika za razdoblje od I-VI 2014. godine, za što su SDP-ovci bili suzdržani.

Vijeće je prihvatilo i Odluku o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, vezano za novu lokaciju budućeg biološkog pročistača otpadnih voda. Prihvaćena je i odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada te odluka o pokretanju postupka biranja članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog i njihovih zamjenika. 

vijeće2

TIM za izradu Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski pristupa izradi Strategije razvoja Grada. Gradonačelnik Oleg Butković kazao je ako je odlučeno da se taj posao povjeri mladima koji rade u gradskoj upravi, komunalnim poduzećima, LAG-u i vanjskim članovima, a sve pod kontrolom gradonačelnika. Tim za izradu Strategije razvoja Grada Novog Vinodolskog čine: Sandra Ristić, voditelj, Petra Opačak, Ivona Blažević, Marijan Baričebvić – članovi, Željko Tukfečić i Ognjen Andrić- vanjski članovi. Tonica Radić, SDP, pitala je o iskustvu mladih u timu te je pozdravila da su mladi uključeni u izradu strateških dokumenatra.

Gradsko vijeće je odlučivalo o dva imovinsko – pravna predmeta, a osim toga  donijelo i rješenje o odbijanju nevaljane ponude MLD – USLUGE d.o.o. za koncesiju za dimnjačarske poslove te je donijelo odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada ponuditelju NOVI DIM d.o.o. iz Novog Vinodolskog.

 

Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Mihael Jovanović, SDP, pitao je hoće li Grad nešto poduzeti u sanaciji cesta u zaleđu Novog Vinodolskog koje su uništene od velikih kiša te hoće li se i kada prići elektrifikaciji sela Gornjeg Zagona. U ime Kluba SDP-a predložio je smanjenje vijećničkih naknada. Odgovorio je gradonačelnik Oleg Butković, kazavši da je Grad upoznat s problemima ljudi koji žive u zaleđu, no da su proračunska sredstva ove godine ograničena te da će se sanacija i elektrifikacija planirati u proračunu iduće godine. Za smanjenje vijećničkih naknada kazao je da će se to pitanje razmotriti za sljedeći proračun. Tonica Radić, SDP, pitala je tko je vlasnik derutnih prostora na ulazu u Poduzetničku zonu Zapad, koje daju ružnu sliku turistima koji posjećuju Vinodol, pogotovo što su uz njih i divlje deponije, a odgovorio je Alen Bruketa da je Ivanj vlasnik tih objekata te da će se prići njihovu rušenju i riješiti se divljih deponija. Oleg Butković je dodao da je na području Grada identificirano dosta divljih deponija, no  komunalni redari radili su u tri smjene i dosta tih problema je riješeno. Problem su neki vikendaši koji nemaju zadužene kante za odlaganje otpada, ali ima i domaćih ljudi, stoga će Grad i Ivanj poduzeti akciju obilaska kuća gdje nema zaduženih kanti za smeće i razgovarati s ljudima. U raspravu su se uključili Marinko Buljat, HDZ, koji je rekao da u košaricama za otpad neki ljudi traže boce po Korzu hrvatskih branitelja i razbacaju otpad, što daje ružam dojam, i Antonija Mažuranić, HDZ,  koja je istakla da je prolaz – stubište prema Lidlu u lošem stanju, derutno je i uništeno te da ga treba sanirati. Gradonačelnik je kazao da će se to evidentirati i vidjeti što se može riješiti kako bi i te stube bile sigurne za prolaznike. Zoran Rubčić, nezavisni vijećnik, upozorio je na probleme u Ričini, gdje su vezane barke mnogih Novljana, posebno pri velikim kišama kada se događaju velike štete na plovilima te je pitao što Grad može poduzeti da se ublaže te štete, a gradonačelnik je odgovorio da je privezište u Ričini u nadležnosti Lučke uprave, a Ričina u nadležnosti Hrvatskih voda te da će  razgovarati s njima kako bi se taj problem ublažio. Gradonačelnik je kazao da će se u budućim marinama u Novom Vinodolskom i Muroskvi osigurati deset posto vezova za barke za domaće stanovnike. 

 

 

 

 

Skip to content