Novosti


GRADSKO VIJEĆE DONIJELO ODLUKU O PRIHVAĆNJU SUDJELOVANJA GRADA NOVI VINODOLSKI NA PROJEKTU “e-županija”

vij14.5.8

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo na svojoj 16. sjednici, održanoj 14. svibnja 2015. godine, Odluku o prihvaćanju sudjelovanja Grada Novi Vinodolski na projektu “e-županija”. Uvodno izlaganje dao je Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vindolski, a detaljna obrazloženja dali su članovi Projektnog tima “e-županija” kojeg je izabrala Primorsko – goranska županija: Vanja Smokvina, Darko Jaška, Saša Ukić i Krunoslav Ivanović.

vij14.5.3

Projekt “e-županija” je strateški projekt koji je pokrenut kao trajan proces od kojeg se očekuje da osmisli razvoj širokopojasne (svjetlovodne) okosnice PGŽ-e uz korištenje postojećih optičkih magistralnih pravaca u vlasništvu države te trgovačkih društava i ustanova u većinskom vlasništvu države, da osmisli povezivanje postojećih pristupnih svjetlovodnih mreža gradova i općina na komunikacijsku okosnicu PGŽ, potakne pripremu potrebne dokumentacije za realizaciju pristupne svjetlovodne  mreže u gradovima i općinama PGŽ te da im pruži potporu pri prijavi na natječaje za koncesionara (30 posto osigurava privatni partner) te potporu za financijska sredstva strukturnih fondova EU, gdje se  osigurava 70 posto preostalih nepovratih financijskih sredstava za projekt svake lokalne samouprave – navedeno je u obrazloženju odluke.

vij14.5.15.1

Projekt je započeo 2012. godine i trajat će nekoliko godina, a cilj je da pokrene aktivnosti na neophodnoj transformaciji PGŽ, gradova i općina u suvremenu županijsku i lokalnu elektroničku upravu, sa uključivanjem stanovništva u informacijsko društvo te da omogući građanima, gospodarstvu, turizmu i ustanovama PGŽ-e širokopojasni pristup internetu i preko njega široki izbor usluga informacijskog društva. Građanima donosi višu kvalitetu života, korištenje svih e-usluga (obrazovanja, zdravstva, javnog i upravnog servisa te druge usluge).

vij14.5.4

Projekt je važan jer će izgradnjom infrastrkture omogućiti građanima PGŽ-e, odnosno gradovima i općinama korištenje raznih servisa: telemedicine, rada kod kuće, online sigurnosti doma, online učenja, videa na zahtjev, IP telefonije, suprebrzog pristupa internetu, IP televizije, online igranja, i drugo.

Obveza Grada Novog Vinodolskog je mapiranje područja, izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, provođenje javne rasprave na temu prijedloga Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, a uloga Županije je da koordinira i prati razvoj definiranog koncepta izgradnje elektrokomunikacijske infrastrukture. Financiranje projekta u cijelosti pokrivaju natječajem odabrani koncesionar i nepovratna sredstva dobivena iz strukturnih fondova  EU. Najbitnije je da izgradnjom elektronsko komunikacijska infrastrukture vlasnikom iste postaje lokalna jednica.

vij14.5.2

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao predsjednik Neven Pavelić, bez rasprave je prihvatilo Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada  Novi Vinodolski za 2014. godinu te izvješća o izvršenju programa održavanja i građenja komunalnih objekata i uređaja. Izvješća je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za financije Zoran Tomić. Ostvareni su u 2014. prihodi proračuna u iznosu od 28.548.237.88 kuna.

vij14.5.5

Prihvaćena je i Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate  i kontroliranja parkiranja na javnim parkiralištima, s predloženim amandmanima. I tu odluku obrazložio je pročelnik Domagoj Kalanj. Vijećnik SDP – a Marko Tomljanović pitao je zašto raste cijena parkirališta od 1. svibnja do 30. rujna, kada se zna da, dodao je, da sezona traje samo u srpnju i kolovozu i ako već treba rasti cijena parkiranja da to bude samo u srpnju i kolovozu.

 

CESTOVNI VLAKIĆ

Gradsko vijeće donijelo je odluku o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom, koji će prometovati od 1. lipnja do 30. rujna kalendarske godine. Relacija prometovanja  cestovnim vlakom je Vinodolska ulica – Ulica Antona Mataije – Pavlomir – Ulica Mel – kružno raskrižje – Obala kneza Domagoja – Lišanjska ulica – prijelaz semaforiziranog raskrižja Ulice kralja Tomislava – Korzo hrvatskih branitelja – Frankopanski trg – Vinodolska ulica.

Vijeće je prihvatilo izmjenu odluke o vremenskom razdoblju kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi, prema kojoj, iznimno, gradonačelnik može svojim zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna kalendarske godine, u slučaju ako se radi o građevinskim radovima na objektima društve nemjene (dječji vrtić, škola i slično) ili javne namjene (luke otvorene za javni promet lokalnog i županijskog značaja, crkve i slično) te objektima komunalne infrastrukture (sustavi odvodnje, vodoopskrbe i sl.). Protiv te odluke glasovalo je dvoje vijećnika SDP-a.

vij14.5.6

U Stožer zaštite i spašavanja umjesto Vinka Kalanja imenovan je Domagoj Kalanj, a umjesto Denisa Maričića, Dino Baričević. Vijeće je razriješilo i sljedeće članove Socijalnog vijeća Zdenku Gulin, Vesnu Đujić i Krunoslavu Barberić te imenovalo Darka Logožara, ravnatelja Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Višnju Peričić, ravnateljicu Gradskog društva Crvenog križa i Anitu Svetić, predsjednicu Udruge za razvoj djece s poteškoćama Novi korak. U nastavku sjednice donsesene su dvije odluke iz domene imovinsko – pravnih predmeta.

Na sjednici Vijeća nije postavljeno ni jedno vijećničko pitanje i prijedlog, a u početku sjednice pri utvrđivanju dnevnog reda, skinute su tri točke dnevnog reda zbog službene odutnosti gradonačelnika Olega Butkovića ( Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje VII – XII 2014.) i Velibora Toplovca (Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novi Vinodolski u 2014. i prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog vinodolskog za 2015. godinu).

 

Skip to content