Novosti


GRADSKO VIJEĆE JEDNOGLASNO PRIHVATILO ODLUKU ZA “ŠETNICU DR. FRANJE TUĐMANA”, “OBALU DR. JOSIPA SOKOLIĆA” I “PARK IVANA MAŽURANIĆA”

P9110114

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 18. sjednici, održanoj 11. rujna 2015. godine, jednoglasno je prihvatilo Odluku o određivanju imena šetnice, ulice, parka na području Grada Novog Vinodolskog, prema kojoj se postojeće Šetalište kneza Domagoja u Novom Vinodolskom, koje se proteže od spoja sa Obalom kneza Branimira do izlaza na Senjsku, preimenuje u “Šetnica dr. Franje Tuđmana”. Postojeća ulica Grabrova u Novom Vinodolskom, koja se proteže od spoja sa magistralom D8 ( u uvali Muroskva) do izlaza na magistralu D8 (kod počatka naselja Povile) preimenuje u “Obala dr. Josipa Sokolića”. Neimeniovanom parku u Novom Vinodolskom koji se proteže od prilaza kod ugostiteljskog objekta Vrtić do prilaza Lopara te preimenovane “Šetnice dr. Franje Tuđmana” do ulice Lukavice odrđuje se ime “Park Ivana Mažuranića”.

Opširno obrazloženje ove Odluke dao je novljanski gradonačelnik Oleg Butković, ističući nemjerljiv doprinos dr. Franje Tuđmana u stvaranju neovisne, moderne i demokratske Republike Hrvatske. Nemjerljiv doprinos je i Novljanina prof. dr. Josipa Sokolića, kardiokirurga, koji je prvi u Hrvatskoj transplantirao srce. U njegovu čast održat će se 2. listopada u Novom znanstveni skup o dr. Josipu Sokoliću na kojemu će sudjelovati najeminentnija imena hrvatske kardiokirurgije, među kojima su i nekadašnji asistenti dr. Sokolića pri prvoj transpnataciji srca, kao i europski kardiokirurzi. Najveći Novljanin Ivan Mažuranić, čije ime nosi jedan od trgova u centru Novog Vinodolskog, dobiva i svoj park – “Park Ivana Mažuranića”, koji je svrstan među najljepše parkove na Kvarneru, a i šire. 

P9110125

Gradonačelnik je kazao da su obavljeni razgovori sa stanovnicima tih ulica koji imaju tu stalno prebivalište, a koji su izmjene naziva ulica rado prihvatili, a Grad Novi Vinodolski će im temljem ove odluke nadoknaditi trošak promjene osobnih dokumenata.

P9110119

Gradsko vijeće je također jednoglasno prihvatilo Odluku o dopuni odluke o obračunu i naplati  naknade za razvoj, prema kojoj se uvodi naknada od jedne kune po kubnom metru za projekte kanalizacije na Prisiki i Krasi. Riječ je o namjenskom prihodu. Prihvaćen je i nacrt Odluke o pokretanju postupka ostvarivanja prava na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Novi Vinodolski, koju je obrazložio Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje. Prihvaćena je i Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljenje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila. Gradsko vijeće je bez rasprave jednoglasno prihvatilo izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje VII-XII 2014. i za razdoblje I-VI 2015. godine, koja je podnio gradonačelnik Oleg Butković.

P9110122

Vijećnićkih pitanja na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Neven Pavelić, nije bilo. Inače, sjednici nisu bili nazočni oporbeni vijećnici SDP-a.

P9110116

 

 

Skip to content