Novosti


GRADSKO VIJEĆE NA 9. SJEDNICI PRIHVATILO IZMJENE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA I URBANISTIČKI PLAN MUROSKVA

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9. sjednici, održanoj 15. svibnja 2014. godine, donijelo je jednoglasno Odluku o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Izmjene Prostornog plana odnose se korekcije obuhvata lučkih područja Muroskva, Novi Vinodolski, Povile, Tepli Porat, Klenovica i Smokvica, korekciju trase autoceste, gradnji komunalne infrastrukture u Brezama – za vodoopskrba naselja Breze. Obrazloženje izmjena Plana dala je Vesna Mrzljak, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj i Suzana Vujčić iz tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb.

zeljak99

 

Predsjednik Gradskog vijeća Neven pavelić i pročelnica Ureda Grada Maja Pilepić

 

Vijeće je također jednoglasno prihvatilo i Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva, čiji je naručitelj bila Županijska lučka uprava Novi Vinodolski. Urbanistički plan definira područje obuhvata, do 180 vezova, od toga 90 posto nautičkih, a deset posto vezova s kojima bi upravljala Lučka uprava. Nakon ishođenja koncesije, potencijalni investitor će morati izraditi studiju utjecaja na okoliš. I taj plan su obrazložile Vesna Mrzljak i Suzana Vujčić.

zeljak321

Prihvaćene su I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu, kao i izmjene i dopune Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu te izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, što je obrazložio Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela.

za financije Grada Novi Vinodolski. Proračun se povećava s 37.009.900 kuna za 2.021.500 kuna i iznosi 39.031.400 kuna. Povećanje je za 5,46 posto. Izmjene se odnose na EU projekte, prije svega na uređenje plaže na Bribirskoj obali, što je sufinancirano iz EU fondova s 800 tisuća bespovratnih sredstava i 830 tisuća kuna za obnovljive izvore energije obiteljskih kuća i energetsku učinkovitost od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te za pripremu sezone. Pročelnik Tomić kazao je da se vrlo skoro najavljuje raspisivanje natječaja za obnovljive izvore energije obiteljskih kuća te se nada da će Grad Novi Vinodolski ući i u izbor Fonda za energetsku učinkovitost. Tri vijećnika oporbenog SDP-a bili su suzdržani kod prihvaćanja proračuna i programa vezanih za njega.

ZELJAK317

 

Plaže na Bribirskoj obali

 

Gradsko vijeće, pod predsjedavanjem Nevena Pavelića, predsjednika Vijeća, donijelo je i niz odluka.

– Krajem prošle godine stručne službe Grada podnijele su zajedničku prijavu projekta „Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne zone Zapad“ u okviru javnog poziva: „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poduzetničku infrastrukturu“, programiranog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Novljanski projekt, kazao je Zoran Tomić uspješno je prošao dvije faze provjere financijskog potencijala prijavitelja. Programom je predviđeno  da davatelj bespovratnih sredstava obavlja uplate prema prijavitelju po kvartalnim izvješćima o napretku projekta( tridesetak dana po predaji izvješća). No, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisuje najdulje rokove plaćanja od 30 dana od ovjere građevinske situacije. Budući da se radi o investiciji od 13 milijuna kuna te da može proći i više od sto dana od ovjere situacije s početka kvartala do uplate bespovratnih sredstava potrebno je osigurati kratkoročna kreditna sredstva kako bi se mogao premostiti vremenski jaz, a po naplati bespovratnih sredstava vršio bi se povrat kredita. Time se osigurava nesmetano financiranje radova te stabilnost u provođenju projekta. Stoga je Vijeće prihvatilo Odluku o davanju suglasnosti gradonačelniku Olegu Butkoviću na upis založnog prava – hipoteke na poslovnoj zgradi u vlasništvu Grada Novi Vinodolski – Srićina kuća, na iznos od tri milijuna kuna s kamatama i drugim troškovima.

zeljak260

 

Muroskva

Vijeće je dalo suglasnost gradonačelniku Olegu Butkoviću na oročenje 800 tisuća kuna kod komercijalne banke. Riječ je o bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma za uređenje dijela plaža na Bribirskoj obali. Naime, prije početka radova, koji se očekuje najesen, potrebno je izraditi izvedbenu dokumentaciju  koja je naručena i očekuje se da će biti gotova do kraja srpnja. Proračunska vrijednost radova je 1,3 milijuna kuna pa će Grad iz vlastitih sredstava morati osigurati još 500 tisuća kuna.

Prihvaćena je Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Novog Vinodolskog, kojom se utvrđuje način korištenja i održavanje nerazvrstanih cesta, građenje i rekonstrukcija, upravljanje, zaštita, nadzor i izvori financiranja gradnje i održavanje nerazvrstanih cesta. Obrazloženje je dala Dijana Knez iz UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

 Gradsko vijeće je donijelo Odluku o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke, kojom se određuju područja gdje postoji mogućnost prekoračenja te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja. Prihvaćena je i prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Fijolica. Obrazloženje je dala Maja Pilepić, pročelnica Ureda Grada.

Prihvaćena je i prijedlog liste za imenovanje sudaca porotnika, uz SDp-ove suzdržane glasove.  Predloženi su za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici Helena Smolčić, Eusebija Peroš, Milena Nižetić, Marija Jovanović, Nives Stošić, Tea Mešinović, Pavica Gržičić, Kristina Tabako, Marija Peričić, Mario Butorac, Dijana Uremović, Deni Cvtiković, Denis Čulinović  i Antonio Švob.

Gradsko vijeće je razriješilo Miljenka Žanića te imenovalo Nenada Bugarina, kapetana Lučke ispostave Novi Vinodolski za člana Vijeća za koncesijska odobrenja Grada Novi Vinodolski.

U sklopu vijećničkih pitanja, Marko Sokolić, SDP, pitao je da li KTD Ivanj obavlja komunalne usluge na području Općine Kostrene, a odgovorio je Alen Bruketa, direktor Ivanja, da nije dobijena koncesija za to.

Skip to content