Novosti


GRADSKO VIJEĆE O SIGURNOSNOJ SITUACIJI ZA 2012. GODINU NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Na redovnoj, 34. sjednici, održanoj 18. ožujka, Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog pod predsjedavanjem Nevena Pavelića, predsjednika Vijeća, prihvatilo je Izvješće o sigurnosnoj situaciji za 2012. godinu na području Grada Novi Vinodolski, koje je podnio načelnik Policijske postaje Crikvenica Damir Volf. Govoreći o kretanju stanja kriminaliteta tijekom prošle godine, ali i za prva dva mjeseca ove, Volf je kazao kako je tijekom 2012. godine na području Grada evidentirano 139 kaznenih djela, što je u odnosu na 2011. godinu, kada je počinjeno 179 kaznenih djela,  smanjenje od 20 posto.

mk40

Za dva kaznena djela počinitelj je uhvaćen na licu mjesta, pet kaznenih djela je bilo po poznatom počinitelju. Za 54 kaznena djela je počinitelj naknadno otkriven, dok je 78 kaznenih djela ostalo neistraženo. Iz ranijih godina istražena su tri kaznena djela, a s drugih postaja jedno. Najveći broj kaznenih djela, čak 68, odnosi se na tešku krađu te na krađu (37), dok se ostala odnose na drsku krađu, zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju, zlouporabu opojnih droga i drugo.

– Otkrivenost je u 2012. bila 40,90 posto, a učinkovitost odnosno otkrivenost 53,95 posto, što ne smatram dobrim i na čemu smo poradili nakon mog dolaska u Policijsku postaju Crikvenica. Suzbijanje kriminaliteta, suzbijanje zlouporabe opojnih droga i sigurnost u prometu prioriteti su policije u narednom periodu – naglasio je Volf, dodajući da se rezultati u prva dva mjeseca već vide, jer je učinkovitost u siječnju bila 50 posto, a otkrivenost čak 200 posto, a u veljači je 75 posto. Što se tiče stanja sigurnosti prometa, najviše prometnih nezgoda dogodilo se na državnoj cesti D8 (93) s jednim poginulim,  22 s posljedicama i 70 s materijalnom štetom, a 2011. bilo ih je 91 prometna nezgoda.

volf1

Najčešći uzrok nesreća je alkohol. Govoreći o stanju javnog reda i mira, načelnik Policijske postaje Crikvenica je rekao da je smanjen broj prekršaja, kojih je lani evidentirano 50, a godinu prije 58. U raspravi je vijećnik SDP-a Marko Sokolić pitao kako može Grad pomoći u sinergiji s policijom  da se poveća učinkovitost u otkrivanju i sankcioniranju kaznenih djela te ima li prostora za napredak, spominjući postavljanje video nadzora na više gradskih punktova. Volf je spomenuo dva razbojstva u Novom u pošti i kladionici te jedno u pokušaju PBZ, čiji su počinitelji otkriveni, no pokazalo se da je video nadzor nedovoljan te da bi trebalo poraditi da ih se postavi više na ključnim pozicijama u gradu, o čemu će policija dati smjernice lokacija. Nužna je također bolja osvijetljenosti ulica te suradnja s građanima. Najavio je skoro formiranje vijeća za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj samoupravi.

mk41

Predsjednik Vijeća Neven Pavelić rekao je da bi trebalo više policijskih djelatnika biti na području Grada koji bi djelovali preventivno te istaknuo kako treba pomagati policiji u rasvjetljavanju kaznenih djela. Pavelić je rekao kako se počinitelji nakon otkrivanja kaznenog djela i privođenja u policiju nakon dan, dva puste na slobodu. Vijećnik Marinko Buljat, govoreći o istoj temi, također se založio za bolju suradnju građana s policijom. Dražen Zekić, pomoćnik načelnika za kriminalističku policiju, koji je također bio na sjednici Vijeća, rekao je da policija nakon što odradi svoj dio posla, predmet šalje državnom odvjetniku, a što se dalje događa ne može komentirati.

Prihvaćeno je Izvješće sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog te smjernice  za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada, koje je obrazložio Velibor Topolovec, tajnik DVD-a San Marino Novi Vinodolski. – Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja i civilne zaštite na području Grada određen je na osnovi Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara. U narednom  periodu predstoji  ustrojavanje snaga civilne zaštite i u skladu s procjenom i odrađenim pripremama tijekom 2012. godine. Trenutno na području Grada Novi Vinodolski prepoznatljive snage zaštite i spašavanja temelje se na operativnoj i pričuvnoj postrojbi DVD-a San Marino, uz  koju su opremljene i osposobljene udruge za uključivanje u sustav zaštite i spašavanja. Preventiva se provodi permanentnim organiziranje tečajeva za osposobljavanje građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i ostalih nezgoda i nesreća, provedbom  operativnog programa Vlade RH o posebnim mjerama za vrijeme trajanja požarno – turističke sezone, kontinuiranim radom na osposobljavanju i opremanju operativne i pričuvne postrojbe kroz redovno djelovanje DVD-a, akcijom Svibanj – mjesec zaštite od požara  u kojem se organiziraju javne pokazne vježbe za učenike i djelatnike Osnovne škole Ivana Mažuranića i djecu i djelatnike Dječjeg vrtića Fijolica. Topolovec je rekao kako na području Grada prošle godine nije bilo većih požara te da sva opožarena područja nisu bila veća od dva nogometna igrališta, za razliku od velikog požara iznad Selca, koji je poharao velike šumske površine.

Govoreći o smjernicama najavio je osnivanje postrojbi civilne zaštite, koje će biti  pomoć snagama  koje djeluju na području Grada. Istaknuo je nužnost planiranja nabavke opreme te smještaja , što nije problem samo vatrogasaca već cijelog Grada, budući da je vatrogasni dom u vrlo lošem stanju.

mk42

Gradsko vijeće prihvatilo je i godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Fijolica, koje je obrazložila ravnateljica mr. Nensi Dražić.  Istakla je da je vrtić prošle godine racionalno trošio te da nisu ostvarena planirana kapitalna ulaganja u proširenje vrtića te instaliranje lifta.

Prihvaćen je, s jednim suzdržanim glasom SDP –a, rebalans proračuna koji je obrazložio Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije, a koji se odnosi na financiranje infrastrukturnih objekata koji su započeti prošle godine, a bit će završeni ove. Proračun se povećava za 1,5 milijuna kuna ili za 3,17 posto i iznosi 58,2 milijuna kuna.

Prihvaćeno je izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2012. , koje je obrazložila Tanja Komadina, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Tanja Komadina. Vijeće je donijelo Statut Grada Novog Vinodolskog i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada  Novi Vinodolski, za što je obrazloženje dala Maja Pilepić, pročelnica Ureda Grada. Vijeće je donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Novi Vinodolski u 2013. godini. Za ravnateljicu Narodne čitaonice i knjižnice, nakon provedenog natječaja Vijeće je imenovalo prof. Barbaru Kalanj Butković, dosadašnju ravnateljicu. Gradsko vijeće donijelo je zaključak o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja u sastavu dr.sc. Mirjana Kovačić, predstavnik Primorsko – goranske županije, UO za pomorstvo, promet i turizam, Miljenko Žanić, kapetan duge plovidbe, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Zoran Djak, dipl. oec., Vesna Mrzljak, dipl, iur. i Nives Antić kao predstavnici Grada Novi Vinodolski. Vijeće je  donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sa prihvaćanjem ponude za zamjenu nekretnina, što je obrazložila Vesna Mrzljak, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj.

U sklopu vijećničkih pitanja, Marko Sokolić (SDP) pitao je o zapošljavanju pripravnika u Gradu i komunalnim poduzećima vezano za program Vlade te o odronu obale u Povilama. Odgovore o pripravnicima dala je Maja Pilepić.    

Skip to content