Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2016. GODINU

vije1

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski jednoglasno je prihvatilo, na svojoj 23. sjednici, održanoj 30. ožujka 2016. godine, Odluku o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i ostalih dokumenata iz sustava civilne zaštite. Prihvaćena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine. Uvodno o prihvaćenim dokumentima  obrazloženja su dali Maja Pilepić, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Astrid Zekić iz DLS-a d.o.o. iz Rijeke i Velibor Topolovec, tajnik DVD-a San Marino Novi Vinodolski.

vij4

Maja Pilepić je kazala da je izrađenost dokumenata iz područja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog veoma dobra i istakla da se postrojba civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog, koja ima 41 člana, svake godine educira vezano za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofa te upozorila na nužnost daljnjeg opremanja postrojbi civilne zaštite.

vij5

Velibor Topolovec je rekao da je u 2015. godini DVD San Marino odradilo 134 intervencije na kojima su sudjelovala 384 vatrogasca sa 163 vozila, a ukupno je odrađeno 1634,25 radnih sati na intervencijama. Posebno je naglasio veliki požar u Krmpotama u Zabukovcu 18. kolovoza 2015. koji je buknuo u večernjim satima istovremeno kad je na području Novog Vinodolskog  bilo 5 požara otvorenog prostora i koji je nošen jakim vjetrom  prerastao u najveći požar u zadnjih 12 godina na ovom području koji je zahvatio 18 hektara raslinja. U gašenju je sudjelovalo 21 vatrogasno vozilo i 92 vatrogasca. Uz novljansku postrojbu sudjelovale su i postrojbe VZ Primorsko – goranske županije i JVP Grada Senja i Ličko – senjske županije. – Požar je u kratkom vremenu stavljen pod nadzor i ugašen u toku noći. Izbjegnuta je katastrofa velikih razmjera jer je požar na nekoliko mjesta ulazio u visoku šumu, ali je nadljudskim naporima vatrogasaca po izuzetno teškom terenu, jakom vjetru i noćnim uvjetima, katastrofa je ipak spriječena – dodao je Topolovec, govoreći dalje pripremama za sezonu te o nužnosti novog vatrogasnog doma, jer je postojeći u vrlo lošem stanju. 

vij6

Gradsko vijeće, pod predsjedavanjem Nevena Pavelića, prihvatilo je Izvješće programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. i Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015., koje je obrazložio Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni suatav i prostorno planiranje. Kalanj je obrazložio i Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima i Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju  iz Proračuna Grada Novi Vinodolski, a Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2016. godini obrazložila je Maja Pilepić. Sve odluke su jednoglasno prihvaćene. Prihvaćena je i prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Narodnog muzeja i galerije.

P3300018

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Vijećnik Marinko Buljat, HDZ, pozdravio je izgradnju dvaju mostova na Mikulji te pitao hoće li se obnoviti stari kameni most prema Kalvariji i da li će se urediti stara cesta prema Vinodolskoj općini, koja bi, prema njegovu mišljenju, mogla postati biciklistička staza, a odgovorio je gradonačelnik Velimir Piškulić da je uređenje mosta prema Kalvariji u planu iduće godine, da se radi idejno rješenje, budući da je taj most pod zaštitom kao spomenik kulture. Dodao je da Novi Vinodolski ima toliko neiskorištenih zona koje bi trebalo pokrenuti. – Dosta toga smo zacrtali i dosta pripremili. Očekujemo da će most prema Poduzetničkoj zoni Zapada biti u funkciji 1. srpnja ove godine –  istaknuo je i dodao da je za staru cestu prema Krminu i crkvici sv. Kuzma u planu povezivanje svih crkvica na području Grada Novog Vinodolskog. – Javljamo se na sve natječaje, od županijskih, državnih do europskih – kazao je Piškulić.

vij3

Vijećnika Mihaela Jovanovića, SDP, zanimalo je ima li Grad program vezan za novo groblje budući da je postojeće već popunjeno, a odgovorio je Domagoj Kalanj da je ove godine u planu izrada UPU-a novog groblja na području južno od županijske ceste prema Brezama. Direktor KTD Ivanja Alen Bruketa rekao je da je u planu uređenje Partizanskog groblja u Novom Vinodolskom, o čemu će se povesti široka rasprava, čime bi se dobio određen broj novih grobnih mjesta.

Nezavisni vijećnik Zoran Rubčić kazao je da su ga kontaktirali vlasnici kuća u Drinku da im se ne odvozi otpad, a da oni to žele, a odgovrio je Alen Bruketa da svi stanovnixci trebaju zadužiti kante za otpad i da Ivanj redovito dolazi i u Drinak.

Vijećnik Saša Đujić, SDP, zatražio je da se na Vijeću raspravi Izvješće o poslovanju KTD Vodovoda Žrnovnica, a odgovorio je gradonačelnik da će to izvješće biti na idućoj sjednici Vijeća. Đujić je pitao gradonačelnika vjeruje li da će se Grad okrenuti turizmu i da li je zadovoljan uređenjem Šetnice dr. Franje Tuđmana i izgledom Parka Ivana Mažuranića, a Piškulić je odgovrio da nije zadovoljan i da će Grad pozvati sve koncesionare na razgovor oko uređenja svojih pokretnih objekata i da se planira krenuti u uređenje šetnice i parka. Vezano za pitanje o turizmu Velimir Piškulić je rekao da u gradu nema ni jednog pravog hotela i da je Novi Resort uzela u najam strana tvrtka  koja će nakon uređenja otvoriti hotelsko naselje 21. travnja. U Novom su uz Lišanj, još jedan mali hotel i dva pansiona, što je nedostatno, a privatni smještaj stalno raste, no on nije nosilac destinacije. – Sretan sam da imamo prostora predviđenog za turizam – Glavicu, na kojoj bi trebao niknuti hotel od 1500 ležajeva, plus Novi Resort i dvije marine – onda će Novi postati prava turistička destinacija – kazao je gradonačelnik.

 

Skip to content